Zišla sa mestská rada, v Bardejove vzniknú zelené parkoviská

1291x
19. Máj 2020
Na programe bol jeden bod
Zasadala mestská rada 
 
Dnes (utorok, 19.5.2020) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) v Bardejove konalo v poradí dvadsiate prvé mimoriadne zasadnutie mestskej rady (MsR), ktoré malo na programe rokovania jeden bod: rozpočtové opatrenie primátora mesta.
 
Jeho prerokovanie bolo nutné, pretože poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Bardejove na svojom ostatnom zasadnutí 14. mája síce schválili žiadosti o nenávratný finančný príspevok niekoľkých projektov, ale ešte predtým hlasovaním stiahli z rokovania Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta, ktorý obsahoval aj finančné krytie týchto projektov.
 
Utorkovým prerokovaním Rozpočtového opatrenia primátora mesta č.4/2020 sa tak zabezpečia finančné zdroje na postupnú realizáciu projektov zelených parkovísk na uliciach Sázavského a Wolkerovej, vodozádržných opatrení ZŠ Bartolomeja Krpelca, „zelenej“ strechy na objekte športovej haly, rekonštrukcie futbalového štadióna, rozšírenia zberného dvora a na spolufinancovanie rekonštrukcie interiéru kina Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch.
(10:47, Š. Hij)
Diskusia
Pridať komentár