Bardejovská nemocnica uvoľňuje opatrenia

4017x
22. Máj 2020
Uvoľnenie opatrení v nemocnici
Pozrite si videoreportáž
 
Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba Bardejove z dôvodu priaznivej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19 na Slovensku postupne uvoľňuje epidemiologické opatrenia prijaté v marci tohto roka a ktoré sa premietajú priamo do poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 
„Ambulantná starostlivosť, čiže ambulancie v našej nemocnici, už fungujú v plnom rozsahu. Vykonávame všetky akútne a neodkladné operácie tak, ako aj počas koronavíru, ale zmenilo sa to výrazne v prospech pacientov. Začali sme vykonávať plánované operácie. Od pondelka sa ruší aj povinná karanténa pred plánovanými operáciami. Znamená to to, že doposiaľ musel byť pacient 14 dní doma, pred plánovanou operáciou a musel nám garantovať, aj podpísať, že naozaj bol 14 dní doma.
 
Toto sa od pondelka ruší a pacient už nemusí byť 14 dní doma, ale normálne sa skontaktuje s našimi oddeleniami, ktoré robia operácie, čiže chirurgia, traumatológia, gynekológia, očné lekárstvo a dojednáva si, kedy bude pripravený na to, aby mohol prísť na operáciu. Takisto sa mení to, že od pondelka už vyšetrenia pred operáciami, čiže interné vyšetrenia a anesteziologické vyšetrenia sa nebudú vykonávať počas hospitalizácie, ale príde s nimi pacient už pripravený na daný výkon,“ prezradil riaditeľ NsP sv. Jakuba v Bardejove Marián Petko.
 
Zákaz návštev platí naďalej 
 
Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach vydaný hlavným hygienikom je platný naďalej. V rámci priaznivej situácie s koronavírusom došlo však k zvoľneniu a boli udelené výnimky, kedy môžu prísť príbuzní na návštevu. Ide hlavne o pacientov dlhodobo chorých s nepriaznivou prognózou.
 
„Ďalej výnimkou sú návštevy alebo prítomnosť otca alebo matky na detskom oddelení. Ďalej možnosť v prípade potreby jednotlivých cirkví, aby sa mohli zúčastniť pri danom pacientovi a čo určite mamičky radi privítajú, čo je dôležité, a to je prítomnosť otca pri pôrode,“ dopĺňa riaditeľ nemocnice.
 
Naďalej červené zóny
 
Počet návštev na jednotlivých oddeleniach nemocnice, v ktorých je udelená výnimka, je limitovaný na dve osoby. Čo sa týka vonkajších opatrení, naďalej ostávajú povinné červené zóny na oddeleniach a platné filtre. Pacient je povinný pri vstupe vypísať dotazník a zmeraná mu bude telesná teplota. Takisto bude naďalej fungovať pred nemocnicou mobilné odberové miesto v rozsahu dva krát do týždňa. Karanténne oddelenie pre pacientov podozrivých na COVID-19 bolo zrušené. Naďalej sú v platnosti protiepidemiologické a prísne hygienické opatrenia.
 
„Stále funguje takzvaná tele-medicína, ale nie v tom zmysle, že konzultujeme stav pacienta telefonicky, ale platí, že pokiaľ pacient potrebuje len predpísať lieky, ktoré užíva pravidelne, ktoré účinkujú na jeho zdravotný stav, môže požiadať telefonicky o elektronický recept a taktiež je doporučenie, aby tí, ktorí sa môžu objednať na kontrolné vyšetrenie telefonicky, aby sa objednali telefonicky. Ale znova hovorím len o kontrolu, čiže žiaden akútny stav,“ dodáva Helena Leščišinová, primárka poliklinického oddelenia tuberkulózy a pľúcnych chorôb NsP sv. Jakuba v Bardejove.
 
Bližšie informácie pacienti získajú na webovej stránke nemocnice alebo informovaním sa telefonicky.
(21:05, L. Urbán)
Diskusia
Pridať komentár