Modernizujú sa viaceré úseky v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa

1428x
24. Máj 2020
V Pieninách kraj opraví takmer 22 kilometrov ciest
Stavenisko odovzdali v Červenom Kláštore
 
V rámci cezhraničnej spolupráce sa rozbieha modernizácia cestných úsekov v Pieninskom národnom parku. Zlepšiť má parametre dopravy medzi Slovenskom a Poľskom a vytvoriť podmienky pre lepšiu dostupnosť atraktívneho územia na Zamagurí. Prešovský samosprávny kraj na túto investíciu získal prostriedky z európskych fondov vo výške 3,5 milióna eur.
 
Projekt Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa je financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020. Jeho zámerom je vytvoriť integrovanú dopravnú sieť, ktorá umožní rýchlejšiu a dostupnejšiu dopravu v pohraničnej cestnej sieti.
 
„Celková hodnota projektu je 5,5 milióna eur, z ktorých sa na slovenskej strane preinvestuje 3,5 miliónov eur. Modernizovať sa bude takmer 22 kilometrov ciest, ktoré by mali výrazne prispieť k lepšej dostupnosti a zvýšeniu atraktívnosti územia na Zamagurí nielen pre jeho obyvateľov, ale aj investorov a návštevníkov, ktorí do tejto lokality zavítajú,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský v rámci odovzdania staveniska zmluvnému dodávateľovi spoločnosti Eurovia SK, a.s.
 
Práce na siedmych objektoch
 
Predmetom stavebných prác v Pieninských národných parkoch budú na slovenskej strane rekonštrukcie ciest II/542 Slovenská Ves - Spišská Stará Ves a II/543 Haligovce - Spišská Stará Ves. Zahŕňať majú rekonštrukciu mosta a priepustov, ako aj stabilizáciu ciest, pričom celkovo sa zrealizujú stavebné práce až na siedmich stavebných objektoch. K zlepšeniu vybavenia a bezpečnosti cestnej komunikácie majú prispieť zvislé a vodorovné dopravné značenie, smerové koly, zvodidlá a bezpečnostné elementy na priechode pre chodcov v obci Červený Kláštor.
 
Záver prác koncom októbra
 
„Stavba sa bude realizovať v katastroch obcí Haligovce, Lechnica, Červený Kláštor, Majere, Spišská Stará Ves, Slovenská Ves, Spišské Hanušovce a Matiašovce. Väčšinou pôjde o opravu povrchových krycích vrstiev, ktoré sú dnes už v nevyhovujúcom stave. Predpokladaný záver prác je naplánovaný na koniec októbra 2020,“ uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.
 
Na 2. etapu projektu Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov by mala nadväzovať tretia etapa. Tá predpokladá realizáciu na ceste II/543 Hniezdne – Spišská Stará Ves (úseku Hniezdne – Kamienka) v dĺžke 3,7 km s rozpočtovým nákladom približne 1,9 milióna eur. „V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na túto akciu, ak budeme úspešní a prebehne tento proces bez pripomienok, zrejme začiatkom septembra tohto roku by sme vedeli otvárať ďalšiu stavbu v tomto regióne,“ doplnil na záver M. Horváth.
(16:05, D. Jeleňová)
Diskusia
Pridať komentár