Nový cyklochodník prepojí centrum mesta Prešov s cyklotrasou pri Toryse

560x
25. Máj 2020
Nový cyklochodník v Prešove
Cyklochodník Mlynský náhon
 
V meste Prešov pribudol nový cyklochodník Mlynský náhon. Stavba je vo finálnej fáze a v týchto dňoch na nej prebiehajú dokončovacie práce.
 
Po troch nových cyklochodníkoch, ktoré mesto Prešov vybudovalo vlani na Sekčovskej, Masarykovej a Wilec hôrke, môžu cyklisti využívať aj ďalší cyklistický chodník, ktorý vznikol medzi Kúpeľnou a vysokoškolským areálom. Ide o plánovanú cyklotrasu v blízkosti centra Prešova, v celkovej dĺžke takmer 450 metrov a v šírke minimálne 2,5 metra.
 
Nový cyklochodník pretína existujúce železničné priecestie, pričom v týchto miestach pribudlo aj netradičné značenie pripomínajúce šachovnicu. Ide o typ vodorovného dopravného značenia, ktoré vzniklo po konzultácii so ŽSR. Jeho cieľom je upozorniť vodičov, že ide o priechod vyhradený pre cyklistov a chodcov, cez ktorý je zakázaný prejazd autom. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť cyklistov, ktorí prechádzajú cez železničnú trať. V rámci projektu bol preložený aj existujúci chodník pre chodcov v dĺžke 33 metrov.
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
Cyklistický chodník smerovo rešpektuje polohu zasypaného koryta pôvodného Mlynského náhonu s križovaniami existujúcich miestnych komunikácií (ulice Tarasa Ševčenka, Zápotockého, Protifašistických bojovníkov a 17. novembra), ako aj existujúcich chodníkov pre peších. Jazdné pruhy v trase Mlynského náhonu sú ohraničené bývalým opevneným korytom potoka. Bočnú oporu cyklistického chodníka tvoria pôvodné okraje Mlynského náhonu (kamenné murivo špárované maltou). V mieste súbehu so zeleňou je osadený záhonový betónový obrubník.
 
Po dokončení na mieste pribudnú ešte lavičky pre peších, stojany na bicykle pred ZŠ Kúpeľná a jeden odpadkový kôš.
 
Stavbu realizovala firma C.M.R. Slovakia, s.r.o.. Celkové náklady na stavebné práce vrátane nenávratného finančného príspevku predstavujú 88 254,89 eur. Mesto Prešov sa na projekte podieľa sumou 16 446,21 eur.
(10:45, presov.sk)
Diskusia
Pridať komentár