V Bardejove otvárajú športoviská, rozhodol krízový štáb

1142x
25. Máj 2020
Opäť zasadal krízový štáb
Riešili sa hromadné podujatia i školy
 
V piatok 22. mája 2020 sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo opätovné zasadnutie mestského krízového štábu (MsKŠ).
 
Predmetom jeho rokovania bola informácia o opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR číslo: OLP/4083/2020 a OLP/4085/2020 platných od 20.5.2020 ohľadom uvoľňovania činností prevádzok a organizovania hromadných podujatí, medzi inými aj informácia o sprístupnení športovej haly od 1.6.2020 pre športové kluby v súlade s opatreniami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu (ÚKŠ), taktiež o otvorení polyfunkčných ihrísk na ul. Sázavského - areál ZŠ, ul. Pod papierňou – areál ZŠ, sídl. Vinbarg, sídl. Moliterka, v Bardejovskej Novej Vsi a Bardejovskej Zábave.
 
Prerokovaná bola aj informácia o sprístupnení výstavnej siene na Radničnom námestí pre verejnosť v súlade s opatreniami a odporúčaniami ÚKŠ, ako aj možnosť otvorenia kina v obmedzenom režime od 1.6.2020.
 
Ako bolo taktiež skonštatované, všetky ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov budú od 1.6.2020 v prevádzke. Školské jedálne budú zabezpečovať stravovanie v zmysle opatrení ÚVZ SR. Je potrebné ešte doriešiť technicko-bezpečnostné podmienky, problémy s ochrannými pomôckami a pripraviť usmernenie na prevádzku ZŠ a MŠ.
 
V najbližších dňoch ešte bude preverené zabezpečenie prímestskej dopravy pre žiakov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov.
(13:50, Š. Hij, vedúci referátu tlačového a medzinárodných vzťahov MsÚ Bardejov)
Diskusia
Pridať komentár