Mesto Kežmarok začalo s kosením trávnatých plôch

803x
26. Máj 2020
V týchto dňoch sa začalo s kosením trávnatých plôch na území mesta Kežmarok
 Kežmarok začína kosiť
 
Mesto Kežmarok v spolupráci s Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok v týchto dňoch realizuje kosenie trávnikov. Ide o súčasť opatrení pri zabezpečení zvyšovania kvality života obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. V prostredí miest sú trávy a buriny najrozšírenejšími a najťažšími alergénmi.
 
Samotný proces a spôsob kosenia trávnikov v meste je viazaný aj na skutočnosť, že trávnaté plochy predstavujú významný vodozádržný prvok v mestskom prostredí a taktiež významne sa podieľajú na ochladzovaní prostredia. Trávniky, najmä nad desať centimetrov, významne zadržiavajú prachové častice zo vzduchu, ktoré sú taktiež silný alergén. Poskytujú úkryt pre množstvo živočíchov, najmä hmyzu, ktorý predstavuje potravnú bázu pre ďalšie organizmy.
 
Platí zásada, že ak sa trávniky kosia správne, skutočne dochádza k znižovaniu alergénov v prostredí. Aj v čase krízového režimu je potrebné zabezpečovať údržbu trávnatých plôch.
 
Harmonogram a priority kosenia sú dohodnuté nasledovne:
  • Historické centrum a najexponovanejšie plochy v meste (Centrum, kostoly, ul. Toporcerova, Jakuba Kraya, Martina Lányiho, Priekopa, Baštová)
  • Sídliská, obytné zóny, parky pri tanku, za hradom, na Ľubickej ceste, trávniky v okolí ciest a okolo cyklochodníka vedúceho cez sídlisko Juh
  • Menej upravené trávnaté plochy, buriníská, medze, vstupy do Kežmarku od Popradu a Spišskej Belej, ostatné cyklochodníky menej využívané plochy
  • Detské ihriská na sídliskách, ktoré sú v prevádzke a ďalšie podľa potreby
(10:15, kezmarok.sk)
Miro Hejdok
28.08.2021 06:01
Trava
Ja mám tiež alergiu na peľ, ale našťastie len na stromy, tráva mi žiadna nevadí. Neviem, ako inak by som sekal trávu. Manželku to nebaví, takže je to na mňa. Mňa to ale nevadí. Tento rok v zime som si kúpil nové nože do kosačky z https://www.kardanka.sk/ a je to veľký rozdiel, keď nie je tráva ohryzené, ale je krásne pokosená :-) .
Pridať komentár