ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove od 1.6. znova otvorená

1670x
26. Máj 2020
Znovuotvorenie škôl 
Pozrite si videoreportáž
 
Od 1. júna sa na Slovensku po vyše dvoch mesiacoch znovu otvoria všetky škôlky, školské kluby detí a školy pre žiakov prvého až piateho ročníka.
 
Medzi základné školy, ktoré sa pripravujú na návrat školákov, patrí aj Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove. Škola sa začala pripravovať na prípadné znovuotvorenie školského roka už v apríli.
 
„Začali sme s prípravou, všetky priestory sme dezinfikovali, prevádzali sme hygienické maľby. Teraz sa pripravujeme na prvý jún, kedy žiaci nastúpia. Nastúpi nám 220 žiakov prvého až piateho ročníka a štyridsaťtri detí do materskej školy,“ prezradila riaditeľka Milena Kravcová.
 
Všetky informácie k otvoreniu školy i opatrenia, ako bude prebiehať vyučovanie a samotný nástup do školy, dostanú rodičia v elektronickej forme na mailovú adresu prostredníctvom systému Edupage. Škola však myslí na všetko, podceniť nechce nič.
 
„Všetky triedy sú vydezinfikované, taktiež aj sociálne zariadenia. Pri vstupe bude dezinfekcia, meranie teploty tak, ako je v usmernení ministerstva školstva. V pokynoch budú mať uvedené, aby si deti doniesli náhradné rúška a dali si ich do skrinky. Najnovším usmernením regionálneho úradu a teda hlavného hygienika pána Mikasa je, že ani deti ani učitelia počas vyučovacieho procesu nemusia mať ani rúška ani štíty. Je to potom na dobrovoľnosti, ako sa rozhodnú,“ doplnila riaditeľka.
 
Základná škola Pod Vinbargom začala ako prvá s online vyučovaním so žiakmi druhého stupňa. Samotné vyučovanie po otvorení bude prebiehať v blokoch a škola plánuje pridať aj pohybové aktivity. V rámci pohybových aktivít budú žiaci v samostatných skupinkách, aby sa nepremiešavali. V jednej triede bude maximálne dvadsať žiakov.
(20:27, B. Slivková)
Diskusia
Pridať komentár