Mesto Bardejov obnovuje prevádzku v Mestských detských jasliach

1040x
27. Máj 2020
Mesto Bardejov obnovuje prevádzku v Mestských detských jasliach
Detské jasle budú znova otvorené 
 
Mesto Bardejov ako zriaďovateľ Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Mestské detské jasle, Komenského 47, Bardejov oznamuje, že na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 22.05.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020, obnovuje prevádzku Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa – Mestské detské jasle.
 
Všetkých zákonných zástupcov detí bude kontaktovať vedúca zariadenia za účelom zistenia záujmu o poskytovanie služby pre ich deti v termíne od 1. júna 2020.
 
Potrebné informácie a pokyny budú zákonným zástupcom poskytované elektronickou formou.
(9:55, T. Fedáková) 
Diskusia
Pridať komentár