Mesto Prešov otvorí od 1. júna všetky materské a základné školy

664x
28. Máj 2020
Mesto Prešov otvorí od 1. júna všetky materské a základné školy
Školy sa pripravujú na príchod žiakov
 
Mesto Prešov v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR otvára od 1.6.2020 všetky materské školy, základné školy a školské kluby detí vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
 
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov finalizujú prípravy na otvorenie svojich brán, ktoré je naplánované už v pondelok 1. júna. Prevádzkový čas všetkých škôl je stanovený od 07:00 do 16:00, maximálne deväť hodín denne.
 
Prevádzka bude prebiehať za dodržiavania prísnych hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel v záujme ochrany žiakov a zamestnancov škôl. V rámci prevencie pred šírením nákazy COVID-19 bude zabezpečené dôkladné čistenie a dezinfekcia priestorov škôl, dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky.
 
Viac ako polovica žiakov
 
Jednotlivé materské a základné školy v uplynulých dňoch zisťovali záujem zo strany rodičov o nástup detí do škôl k 1. júnu, nakoľko účasť žiakov na vyučovaní v základných školách bude dobrovoľná. Do 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta má nastúpiť od prvého júnového týždňa 2546 žiakov, z celkového počtu 4050 žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú 1. – 5. ročník. V jednotlivých triedach môže byť maximálne 20 detí (tento počet platí aj pre školské kluby detí). Kapacity škôl však umožňujú pokryť dopyt zo strany rodičov, keďže sú k dispozícii aj triedy žiakov 6. – 9. ročníka. Pre žiakov uvedených vyšších ročníkov bude pokračovať vyučovací proces formou dištančného vzdelávania.
 
19 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prijme od začiatku júna 1196 detí, z celkového počtu 2538 škôlkarov. V každej materskej škole platí, že v jednej skupine môže byť maximálne 15 detí. Vzhľadom na kapacitné, personálne a priestorové možnosti budú do materských škôl prednostne umiestnené:
  • deti rodičov zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského zboru a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, predavačky a pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • deti, ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku,
  • deti rodičov, ktorí musia chodiť do práce (byť prítomní na pracovisku),
  • deti samoživiteľov
 
Uvedené počty detí a žiakov, ktorí budú od 1.6.2020 navštevovať materské a základné školy v meste Prešov sú iba predbežné a v priebehu mesiaca jún sa môžu meniť.
 
Organizácia a prevádzka škôl bude prispôsobená priestorovým, personálnym a materiálno – technickým možnostiam danej školy tak, aby boli dodržané odporúčané pokyny z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek a úroveň vedomostí, znalostí a zručností detí.
 
V prípade, že u niektorého z detí vznikne podozrenie, alebo sa objavia príznaky ochorenia COVID-19, zamestnanci školy budú situáciu bezodkladne riešiť izoláciou dieťaťa a budú kontaktovať jeho rodiča alebo zákonného zástupcu. Túto skutočnosť taktiež oznámia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Prešove a zriaďovateľovi školy.
 
Materské školy aj cez prázdniny 
 
Všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov budú fungovať aj počas letných prázdnin, pričom každá MŠ bude otvorená 4 týždne. Posledný augustový týždeň budú otvorené všetky škôlky s výnimkou tých, kde prebieha rekonštrukcia. Podrobný harmonogram prevádzky materských škôl bude zverejnený v priebehu mesiaca jún.
 
Podrobnejšie informácie súvisiace so znovuotvorením škôl nájdu rodičia a zákonní zástupcovia detí priamo na web stránkach škôl, a taktiež na web stránke Školského úradu mesta Prešov.
(17:06, presov.sk, foto: pixabay)
Diskusia
Pridať komentár