Rekonštrukcia Materskej školy Okulka a dezinfekcia materských škôl vo Vranove

384x
31. Máj 2020
Rekonštrukcia Materskej školy Okulka a dezinfekcia materských škôl vo Vranove
Rekonštrukcia vo Vranove nad Topľou 
 
V uplynulom období mesto Vranov nad Topľou začalo realizáciou rekonštrukcie Materskej školy Okulka. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie (pandémia ochorenia COVID 19) a na základe prijatých úsporných opatrení, ktoré boli prijaté z dôvodu jej vyhlásenia, bude táto rekonštrukcia zrealizovaná v etapách.
 
V rámci prvej etapy budú zrekonštruované dva pavilóny budovy. V rámci rekonštrukcie bude zrealizovaná demontáž copilotových stien a ich následné čiastočné zamurovanie s osadením menších okien, výmena časti odkvapového chodníka, úprava vyrovnávacích schodov k vstupom do budovy a zateplenie zadných pavilónov budovy, a to minerálnou vlnou, vrátane zateplenia sokla polystyrénom a silikónovou omietkou.
 
Zároveň budú vymenené protipožiarne rebríky, vetriace mreže, zvod bleskozvodu, vymenené exteriérové svietidlá, okenné parapety, upravené atiky plochej strechy o hrúbku zateplenia.
 
Rekonštrukcia materskej školy bude prefinancovaná zo zdrojov poskytnutých z účelovej dotácie Ministerstva financií SR, a to vo výške 90 000 eur. Celkovo do rekonštrukcie bude preinvestovaných približne 95 000 eur. Z dôvodu rekonštrukcie bude táto Materská škola otvorená približne 15. júna. Ostatné materské školy budú otvorené tak, ako bolo avizované 1. 6. 2020.
 
V materských školách bola realizovaná dezinfekcia, a to ultrazvukovým technickým difuzérom, ktorý vytvára anolitovú hmlu, ktorá poskytuje ochranu pred infekčnými ochoreniami a je vhodná pre alergikov, nakoľko viaže alergény vo vzduchu.
 
Zároveň elektrostatickou pištoľou bola vykonávaná aj povrchová dezinfekcia. V rámci príprav boli do materských škôl dodávané bez dotykové dávkovače na dezinfekciu rúk, stojany na papierové utierky a papierové utierky, rúška, jednorázové rukavice a zakúpené im boli aj bez dotykové digitálne teplomery.
 
Celkovo mesto do dezinfekcie materských škôl a do vybavenia preinvestuje približne 6 000 eur.
(18:09, vranov.sk)
Diskusia
Pridať komentár