V Stropkove vypratali nelegálne skládky odpadu

1062x
01. Jún 2020
Pod Laščíkom a Za jarkom vypratali nelegálne skládky odpadu
 
Odpad sa roky kopil
 
Mesto Stropkov nedávno úspešne ukončilo projekt Sanácie nelegálnej skládky v lokalite Pod Laščíkom. V rokline neďaleko troch rómskych bytoviek sa dlhé roky kopil rôzny odpad a situácia sa stávala neúnosnou.  
 
Samospráva na likvidáciu skládky nemala dostatok vlastných zdrojov, preto sa ešte v roku 2018 zapojila do výzvy Ministerstva vnútra zameranej na riešenie podobných problémov. Po schválení projektu, podpise zmluvy a splnení všetkých administratívnych podmienok začali so samotnou likvidáciou v marci tohto roka. 
 
„Táto skládka dlhé roky špatila predmetnú lokalitu a navyše sa nachádzala v blízkosti cintorínov. Podobné problémy trápia aj ostatné mestá a obce a pri ich riešení často ťahajú za kratší koniec. Som rád, že sa nám túto záťaž podarilo odstrániť a verím, že aj tamojší obyvatelia si vstúpia do svedomia a v budúcnosti sa v predmetnej lokalite nebudú tvoriť ďalšie skládky,“ uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.  
 
Celkovo bolo spod Laščíka vyvezených 690 ton odpadu, celá lokalita bola následne zavezená zeminou a povrch zatrávnený. „Problém nelegálnych skládok sa netýka len ulice Pod Laščíkom, trápi nás aj stav Za jarkom. Aj z tohto dôvodu sme popri realizácii spomenutého projektu vyčlenili v mestskom rozpočte vlastné prostriedky a v rámci sanácie vyviezli spoza tamojších rómskych obydlí ďalších takmer 200 ton odpadu,“ doplnil primátor. Treba však dodať, že skládka Za jarkom je omnoho objemnejšia a samospráva v súčasnosti nemá dostatok prostriedkov na jej kompletné vypratanie.  
 
Celková výška oprávnených nákladov projektu predstavovala 55 004,76 eur, z čoho 95 % tvoril nenávratný finančný príspevok. Projekt bol financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
 
Mesto má ambíciu zabrániť ďalšiemu tvoreniu nelegálnych skládok, hoci v minulosti sa viackrát stalo, že po vyprataní smetísk tam postupom času opäť začal zavážať odpad. Okrem osvetovej činnosti zameranej na túto cieľovú skupinu chystajú ďalšie projekty. Vo februári požiadali ministerstvo vnútra o dotáciu zameranú na vybudovanie stojísk na veľkokapacitné kontajnery v lokalitách obývaných marginalizovanou rómskou komunitou. V prípade schválenia by mali tamojší obyvatelia k dispozícii dostatočný priestor na zber odpadu, vďaka čomu by sa v budúcnosti zabránilo jeho nelegálnemu ukladaniu v okolí ich obydlí.
(12:55, stropkov.sk)
Diskusia
Pridať komentár