Keď láska k deťom spája a rúca všetky predsudky

806x
02. Jún 2020
Keď láska k deťom spája a rúca všetky predsudky
Deň detí v Snine
 
Prvý jún je radostným sviatkom pre všetky deti, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. Pracovníci MKOS, NSSDR, terénne sociálne pracovníčky a terénne pracovníčky mesta Snina pripravili pre deti zo sociálne slabšieho prostredia veselé oslavy MDD, ktoré sa konali na Mestskom futbalovom štadióne, samozrejme za dodržania všetkých hygienických opatrení.
 
Pre deti pripravili veľa tvorivých aktivít, maliarsky ateliér, čitáreň. Nachystali pre nich tiež množstvo zábavných súťaží. Deti prechádzali z jedného stanovištia na druhé, plnili úlohy, súťažili, za čo dostávali pečiatky. Za vyzbierané pečiatky dostali odmeny. Na záver boli vybratí tí najlepší, ktorých odmenila pani primátorka Daniela Galandová spolu s manažérom MFK Snina pánom Františkom Hancom futbalovými cenami.
 
Odmeny pre detičky sme mohli zabezpečiť vďaka štedrým sponzorom, za čo im patrí veľká vďaka: Martin Štec, veľkosklad potravín „MaS“ Humenné, riaditeľka Prima Banky Emília Luptáková, majiteľka obchodu s oblečením Katarina Kizaková, Rímskokatolícka cirkev farnosť Povýšenia svätého kríža a farnosť Božieho milosrdenstva, pán František Dunaj, podnikateľ.
 
Tento deň sme ukázali, že všetky deti sa chcú tešiť a zabávať. K zdarnému priebehu celej akcie prispelo aj usmievajúce sa slniečko. Veríme, že pre všetky detičky to bolo krásne strávené popoludnie.
(9:55, M. Špitaliková, snina.sk)
Diskusia
Pridať komentár