V Starej Ľubovni pokračujú s budovaním cykloinfraštruktúry

674x
03. Jún 2020
Budovanie cykloinfraštruktúry pokračuje aj v roku 2020
Aktivity pokračujú vďaka schváleným dotáciám
 
Február 2020 so sebou priniesol schválenie dvoch žiadostí o poskytnutí dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Starej Ľubovni. S realizáciou oboch projektov sa začalo už koncom mája 2020, pričom v najbližších týždňoch pribudne aj dlhoočakávaný úsek cyklotrasy, ktorý plynule prepojí Starú Ľubovňu s obcou Hniezdne.
 
Aktivity samosprávy zamerané na rozvoj cyklodopravy v Starej Ľubovni pokračujú, a to aj vďaka schváleným dotáciám Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 87 321 € na realizáciu schváleného projektu Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa a dotácii v hodnote 166 760 € na projekt Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa.
 
Ako vo februári informovala projektová referentka MsÚ a koordinátorka oboch projektov, Miriama Varcholová, na území samosprávy pribudne nový, takmer 433 m dlhý úsek cyklistickej komunikácie s asfaltovým povrchom. Ten bude viesť od lávky cez rieku Poprad k miestnej komunikácii na Továrenskej ul., odkiaľ je možný plynulý prejazd do priemyselnej zóny mesta, na vlakovú a autobusovú stanicu, prípadne môžu cyklisti ďalej pokračovať po ceste I/68 v smere na Poprad alebo Prešov.
 
17 stojanov a 10 cykloprístreškov
 
Prostredníctvom druhého projektu sa vybuduje 17 cyklistických stojanov a 10 krytých cykloprístreškov, rozdelených na 2 typy v závislosti od veľkosti krytej plochy či už 10 alebo 20 m2. Cykloprístrešky budú osadené pri základných a stredných školách v Starej Ľubovni, cyklostojany na verejných priestranstvách na Nám. sv. Mikuláša, pred Ľubovnianskou nemocnicou, Mestským a Okresným úradom v Starej Ľubovni.
 
„Po uskutočnení verejného obstarávania na zhotoviteľov prác v rámci jednotlivých projektov pristúpilo mesto dňa 28.05.2020 k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi mmcité2 s.r.o., zabezpečujúceho v priebehu 4 mesiacov vybudovanie a umiestnenie cyklistickej infraštruktúry v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov v rámci projektu Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa. Dňa 29.05.2020 prebehlo odovzdanie staveniska aj zhotoviteľovi COLAS SLOVAKIA, a. s., ktorý vybuduje v priebehu nasledujúcich 65 dní cyklotrasu od lávky cez rieku Poprad po hlavnú cestu na Továrenskej ul. v rámci projektu Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa“ dodáva Varcholová.
 
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
 
Pozitívnou správou pre cyklonadšencov je aj realizácia prác v rámci III. etapy projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier. „V týchto dňoch začína obec Hniezdne prostredníctvom zhotoviteľa prác spoločnosti JUNO, D.S. s.r.o. s dobudovaním ďalšieho, približne kilometrového úseku cyklotrasy od Kovaneckého mosta po železničné priecestie pri Nestville Park-u v Hniezdnom. Napájať sa teda bude na existujúcu cyklotrasu okolo rieky Poprad zo Starej Ľubovne končiacej práve pri spomínanom Kovaneckom moste, čím sa zabezpečí plynulé cykloprepojenie oboch samospráv,“ informuje tiež Aleš Solár, prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni.
 
Predpokladaná dĺžka realizácie prác je odhadovaná na 3 - 4 mesiace. Dôležitú úlohu vo všetkých uvedených aktivitách však zohrávajú priaznivé klimatické a poveternostné podmienky.
 
Stavebný ruch súvisiaci s rozvojom cykloinfraštruktúry bude v najbližších mesiacoch spojený aj s pohybom techniky a pracovníkov jednotlivých zhotoviteľov, preto je potrebné, aby športujúca verejnosť, ale aj chodci pohybujúci sa v daných úsekoch zvýšili svoju pozornosť a opatrnosť, prípadne eliminovali vstup na predmetné staveniská.
(13:55, staralubovna.sk)
Diskusia
Pridať komentár