VIDEO | Vedenie NsP sv. Jakuba hodnotilo fungovanie nemocnice za uplynulý rok

2002x
25. Jún 2020
Výročná konferencia
Pozrite si videoreportáž
 
V Bardejovských Kúpeľoch v hoteli Alexander sa uskutočnila výročná konferencia Nemocnice s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove. Hlavným cieľom konferencie bolo komplexné zhodnotenie uplynulého roka. Vedenie nemocnice a správna rada opísala obdobie ako náročné, ale úspešné zároveň.
 
„Po stránke ekonomickej nemocnica aj vďaka dotácii, o ktorú sa uchádzala z ministerstva zdravotníctva, vykázala pozitívny hospodársky výsledok pri zhruba celkových nákladoch niekde okolo dvadsaťštyri miliónov eur, čo už je veľká inštitúcia. Som rád, že vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva nás zaradili do kategórie akútnej nemocnice s urgentným príjmom prvého typu, čo má veľký význam do budúcnosti nemocnice na dlhé roky, pretože je tým jednoznačne zadefinované, že nemocnica bude dlhodobo poskytovať akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť minimálne pre región, ale pravdepodobne aj v širšom rozsahu,“ uviedol riaditeľ nemocnice Marián Petko.
 
Rozsiahla rekonštrukcia
 
Nemocnica počas letných mesiacov musela z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie vybraných oddelení pristúpiť k obmedzenému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.
 
„Veľmi nám v tom vtedy pomohlo ministerstvo zdravotníctva, pani ministerka Kalavská, a tú situáciu sa podarilo potom zvládnuť, takže sme rekonštrukcie dokončili v septembri v roku 2019 a zároveň sme postupne začali prijímať nových lekárov, ktorí prejavili záujem o toto oddelenie. Dnes je stav neporovnateľne lepší ako bol pred rokom,“ priblížil Petko.
 
Nemocnica sa začala viac zameriavať na ambulantnú starostlivosť, ktorej výsledkom je napríklad výnimočné pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológie.
 
„Narastal počet pôrodov aj z dôvodu zrušenia pôrodnice vo Svidníku a na konci roka 2019 bol počet pôrodov takmer 1150. Z pohľadu slovenského zdravotníctva môžeme povedať, že dnešná naša pôrodnica patrí už medzi veľké pôrodnice, vlastne okrem fakultných a univerzitných nemocníc nemocnice takéhoto typu takú veľkú pôrodnicu nemajú,“ objasnil riaditeľ nemocnice.
 
Nová diabetologická ambulancia 
 
Vedeniu sa vlani podarilo otvoriť aj diabetologickú ambulanciu pre dospelých. Tento krok vnímajú v rámci regiónu ako veľmi vydarený a potrebný zároveň.
 
„Chod nemocnice za uplynulý rok si myslím, že bol pre nás úspešný. Podarilo sa nám zvládnuť to čo sme si dali za cieľ rok predtým. Z pohľadu mňa ako námestníka pre zdravotnú starostlivosť a zdravotné poisťovne bola ambulantná činnosť poskytovaná prakticky na všetkých ambulanciách, ktoré máme v nemocnici - päťdesiatdva odborných ambulancii všeobecných a odborných spolu,“ vysvetlila Námestníčka pre zdravotnú starostlivosť a zdravotné poisťovne Helena Leščišinová.
 
Zástupcovia nemocnice sa museli vysporiadať aj s neočakávaným personálnym problémom na chirurgickom oddelení.
 
„Plánovali sme to, ale bolo to spojené aj materskými dovolenkami žien, ktoré sa rozhodli mať rodinu čo je pochopiteľné. Mysleli sme , že to bude trošku horšie, ale podarilo sa nám zvládnuť aj tento stav a vlastne do konca roka, v podstate tento rok ideme podľa toho, ako by nemocnica nášho typu mala fungovať,“ uzavrela Leščišinová.
(19:00, Z. Šinaľová)
Diskusia
Pridať komentár