Spojili sily, vyzbierali školské pomôcky pre deti v núdzi

1513x
26. Jún 2020
Vyzbierali školské pomôcky pre deti v núdzi
Spojili sily, aby pomohli 
 
Zamestnanci úradu PSK po roku znovu spojili svoje sily a zapojili sa do celoslovenskej charitatívnej zbierky školských pomôcok, aby naplnili školské tašky detí zo sociálne slabších rodín a uľahčili im prístup k vzdelaniu.
 
Vyzbierané tašky, peračníky, písacie, výtvarné či rysovacie pomôcky + bonus navyše – knihy a maľovanky, už v najbližších dňoch poputujú tým, ktorí to potrebujú – deťom z Nadácie PSK pre podporu rodiny a Gréckokatolíckej charite Prešov, ktorá ich odovzdá do krízových centier či deťom z charitných detských domovov.
 
FOTOGALÉRIA VO VNÚTRI: 
 
V týchto dňoch sa do zbierky pre školákov zo znevýhodnených pomerov zároveň zapájajú tiež vybrané župné stredné školy v Prešove, Snine, Svidníku a Starej Ľubovni, o ktorej ešte budeme informovať.
 
Zo srdca ďakujeme zamestnancom Úradu PSK, riaditeľom, zamestnancom a žiakom SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorí neváhali prispieť na dobrú vec - na vzdelanie všetkých detí bez rozdielu.
(10:33, FB/Prešovský samosprávny kraj)
Diskusia
Pridať komentár