Mobilná galéria Svätomariánskej tradície v Prešovskom kraji

1229x
01. Júl 2020
Galériu venovanú mariánskemu kultu odhalili verejnosti
Galériu nájdete na Hlavnej ulici v Prešove do konca júla  
 
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spoločne s Prešovským samosprávnym krajom slávnostne odhalili mobilnú galériu prezentujúcu Svätomariánsku tradíciu v Prešovskom kraji a Malopoľskom, ako i Podkarpatskom vojvodstve. Verejnosti bude prístupná do konca júla na Hlavnej ulici v Prešove pred Konkatedrálou sv. Mikuláša.  
 
Prenosnú exteriérovú inštaláciu zhotovili traja umelci z Prešova - Štefan Šoltis, Patrik Vrábeľ a Michal Kačmár, ktorí využívajú rôzne maliarske techniky. „Vďaka technickej a vizuálnej blízkosti našich maliarskych postupov sme docielili, aby sa jednotlivé maľby spojili do uceleného, esteticky čistého a logicky prepojeného zaujímavého celku. Každý z autorov si vybral vyobrazenia, ktoré sú blízke jeho technickým výtvarným možnostiam, avšak na výstavnej ploche vyznievajú ako jeden celok,“ vysvetľuje Michal Kačmár.  
 
Pútnické miesta 
 
Súčasťou galérie sú kostoly a pútnické miesta v ich prírodnom prostredí, mapa s cestami spájajúcimi tieto ciele náboženského turizmu, davy pútnikov, zobrazenia modliacich sa ľudí, sv. Ján Pavol II., Panna Mária, abstraktné zobrazenia modlitieb a lásky. Výstava prezentuje celkovo desať pútnických miest, šesť na slovenskej a štyri na poľskej strane (Levoča, Litmanová, Ľutina, Gaboltov, Hraničné, Krásny Brod, Dębowiec, Stara Wieś, Kalwaria Pacławska a Krosno).  
 
„Táto galéria zobrazujúca hlbokú tradíciu pútnického turizmu v dvoch krajinách je zostavená z kovovej konštrukcie, na ktorú je možné patentovým zasunutím inštalovať až 27 panelov s maľbami. Výška galérie je 2 m, dĺžka 10 a šírka 2 m. Celkovo zaberá plochu o veľkosti necelých 60 m2,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska, Martin Janoško.
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
 Mobilná galéria je súčasťou medzinárodného projektu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko s názvom Svätomariánska púť („Svetlo z východu“). Jeho cieľom je vytvoriť unikátny produkt cestovného ruchu - pútnického turizmu, ktorý prepojí pútnické miesta na slovensko-poľskom pohraničí. Projekt je spoločne realizovaný 13 inštitúciami, medzi ktoré patria samosprávy, organizácie aj farnosti, vrátane KOCR. Prešovský samosprávny kraj zastupuje v projekte pozíciu vedúceho partnera.  
 
„Tento vlajkový projekt PSK je výnimočný a reflektuje na stále stúpajúci trend v pútnickom turizme. Naše aktivity majú ambíciu naštartovať cestovný ruch práve v tejto oblasti, ktorá má na pohraničí nielen tradíciu, ale aj obrovský potenciál. Rozvíjame preto infraštruktúru mariánskych pútnických miest a prepájame ich s ďalšími neobjavenými zákutiami Prešovského kraja, aby sme turistom a pútnikom ponúkli oveľa viac - zážitky, spoznávanie regiónu a pamätihodností v okolí a navyše aj duchovné pookriatie, možno aj zamyslenie. Aj táto galéria pod holým nebom prezentuje vizuálnym jazykom v netradičnom prevedení tradičnú tému, verím, že má šancu osloviť široké publikum,“ uviedol pri samotnom odhalení galérie predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.  
 
Pastiersky list Jána Pavla II. 
 
Samotný koncept projektu sa opiera o pastiersky list „Svetlo z východu”, v ktorom Ján Pavol II. málokedy rozlišuje katolícky a nekatolícky kresťanský Východ, čím zdôrazňuje, že majú jedno a to isté spoločné dedičstvo, tú istú spoločnú tradíciu - liturgickú, spirituálnu, právno-disciplinárnu i teologickú.  
 
V rámci projektu sa zrealizovalo už niekoľko aktivít. Vybudovaná bola infraštruktúra v podobe osvetlenia, ozvučenia, lavičiek, altánkov na štyroch pútnických miestach v Levoči, Litmanovej, Ľutine a Gaboltove, kde bolo preinvestovaných vyše 830 000 eur. Dokončená je už štúdia realizovateľnosti s definovaním viacerých potenciálnych produktov cestovného ruchu na Svätomariánskej trase, ktoré by mali byť implementované v najbližších mesiacoch.
(9:17, TS)
Diskusia
Pridať komentár