Ľubovnianska nemocnica získala protikorupčný certifikát

711x
11. September 2020
Opatrenia proti korupcii zavádzajú do praxe
Nemocnica sa hlási k nulovej tolerancii korupčného správania 
 
Ľubovnianska nemocnica ako prvá na Slovensku získala certifikát systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2019. Riaditeľovi nemocnice Petrovi Bizovskému ho vo štvrtok 10. septembra odovzdal Slavomír Juráček, riaditeľ certifikačného orgánu manažérskych systémov spoločnosti Certicom.
 
Protikorupčný audit podstúpila Ľubovnianska nemocnica v auguste tohto roku po niekoľkomesačných prípravách na samotnú certifikáciu. Podľa vedenia nemocnice bol celý proces len zavŕšením dlhodobého úsilia zlepšovať transparentnosť zdravotníckeho zariadenia, ktoré sa drží na špičke všeobecných nemocníc na Slovensku.
 
„Povedomie transparentnosti budujeme minimálne posledných päť rokov, čo sa odzrkadľuje aj vo výsledkoch hodnotenia INEKO. Logickým vyústením bola certifikácia protikorupčného systému, ktorým chceme ešte jasnejšie a otvorenejšie nastaviť vzťahy s verejnosťou, s pacientmi, zamestnancami i obchodnými partnermi. Certifikátom sa hlásime k nulovej tolerancii korupčného správania,“ uviedol k iniciatíve riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n.o. Peter Bizovský. Ako dodal, v rámci projektu si nemocnica osvojila všetky postupy, ktoré sú pre splnenie normy nevyhnutné.
 
Edukovanie zamestnancov i pacientov
 
„Všetky podmienky certifikátu budeme postupne zavádzať do praxe. Za sebou máme prijatie prvých kľúčových interných dokumentov proti korupcii, zaviedli sme interný systém nahlasovania korupcie, ktorý je anonymizovaný, zároveň prebehlo školenie zamestnancov. Edukujeme aj našich pacientov, ktorí sa okrem iného na svojich izbách stretnú s upozornením, že sa za zdravotnú starostlivosť v našej nemocnici neodvďačia úplatkami,“ povedal riaditeľ Peter Bizovský.
 
Ľubovnianska nemocnica si prevzala protikorupčný certifikát od autorizovaného certifikačného orgánu manažérskych systémov spoločnosti Certicom. Jeho platnosť je štandardne na tri roky s tým, že dozor a kontroly budú vykonávané pravidelne každý rok.
 
Je to dobrý signál dôveryhodnosti, otvorenosti, vysokej profesionality nášho zdravotníckeho zariadenia, ktoré aj týmto spôsobom deklarovalo dodržiavanie predpisov, zákonov, ale aj etických pravidiel. 
 
Ľubovnianske prvenstvo
 
Medzinárodná norma pre aplikáciu postupov na zamedzenie korupčných vplyvov sa zaviedla na území SR v minulom roku. Ľubovnianska nemocnica, ktorej zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj (70%) a Mesto Stará Ľubovňa (30%), ju získala ako prvé zdravotnícke zariadenie na Slovensku.
 
„Získanie certifikátu a zavádzanie ďalších protikorupčných opatrení vnímam ako ďalší veľmi pozitívny počin Ľubovnianskej nemocnice. Je to dobrý signál dôveryhodnosti, otvorenosti, vysokej profesionality nášho zdravotníckeho zariadenia, ktoré aj týmto spôsobom deklarovalo dodržiavanie predpisov, zákonov, ale aj etických pravidiel.
 
O to viac je to cenné, že sa tak stalo práve v oblasti zdravotníckej starostlivosti, kde naša nemocnica týmto nastavila vysokú latku protikorupčnej politiky,“ dodal k iniciatíve nemocnice predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
(9:02, D. Jeleňová)
Diskusia
Pridať komentár