V Bardejove sú kultúrno-spoločenské podujatia zrušené

1431x
11. September 2020
Neuskutočnia sa ani tradičné „Rolandovky“
Mesto podniká kroky v snahe zabrániť šíreniu nákazy
 
V piatok 11. septembra sa v Bardejove konalo opätovné zasadnutie Mestského krízového štábu, ktoré zhodnotilo doterajší vývoj situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 jednak na území celej Slovenskej republiky, ale aj v okrese a meste Bardejov, a posúdilo taktiež odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove, najmä jeho epidemiológa.
 
Bardejovská samospráva sa vždy správala zodpovedne, mieni tak robiť aj v týchto neľahkých časoch a pri prijímaní svojich rozhodnutí má na zreteli v prvom rade zdravie a bezpečnosť svojich obyvateľov. Tým viac, že žijeme v období začiatku školského roka, v období, kedy sa mnohí vrátili z dovoleniek (často mimo Slovenska) a najmä: v budúcich dňoch a týždňoch sa aj podľa vyjadrení Ústredného krízového štábu ukáže, ako sa celková situácia v SR v súvislosti s pandémiou vyvíja. Mnohé okresy sa už dostali do „červenej" zóny a zodpovednosť prikazuje, aby sa realizovali všetky kroky a opatrenia na to, aby sa Bardejov do takejto zóny nedostal.
 
V snahe rešpektovať odporúčania Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ako aj v snahe zabrániť šíreniu nákazy, dospel štáb k záveru, že:
 
- ruší, alebo presúva na neskoršie obdobie (resp. na príhodnejší čas z hľadiska epidemiologickej situácie) všetky masové kultúrno-spoločenské podujatia, ktorých je organizátorom (vystúpenia FS Sami sebe, podujatia v rámci osláv 200. výročia narodenia B. Kélera a 20. výročia zápisu mesta do UNESCO, Hry rytiera Rolanda, aktivity v rámci Európskeho týždňa mobility, divadelné predstavenia a aktivity v Kine Žriedlo...),
 
- v prípade avizovaného konania vedeckej konferencie Bardkontakt (23.-24.9.2020) ju odsúva na neskorší termín: o spôsobe jej konania bude MsKŠ včas informovať.
 
Mestský krízový štáb zároveň odporúča tým organizáciám a subjektom, ktoré majú v úmysle organizovať takéto masovejšie kultúrno-spoločenské, či športové aktivity a samospráva ich priamym organizátorom nie je, aby tieto subjekty dôsledne zvážili ich konanie, a zároveň aby dbali na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení a odporúčaní. Má na zreteli najmä odporúčania týkajúce sa spôsobov rozmiestnenia sediacich návštevníkov, monitorovania ich odporúčaných počtov, povinného používania prekrytia tváre a dezinfekcie, ako aj ďalších opatrení a odporúčaní kompetentných štátnych orgánov.
 
Vedeniu samosprávy Bardejova, ako aj Mestskému krízovému štábu je nesmierne ľúto, že musí prijať takéto prísne opatrenia, ale zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov nášho mesta je prvoradá. A k podobnej zodpovednosti za svoje konania a rozhodnutia vyzýva aj ostatných.
(13:23, Š. Hij, vedúci referátu tlačového a medzinárodných vzťahov MsÚ Bardejov)
Diskusia
Pridať komentár