Symbolická krížová cesta medzi bytovkami

17x
03. Apríl 2015

Kresťania si dnes pripomínajú smrť Ježiša Krista

 DSC_1247-300x199.jpg

Na sídlisku Vinbarg (foto: pobavi.sk)

 

Dnes na Veľký piatok si kresťanská komunita pripomína deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži.

Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, keď sa neslávi eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba – farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie.

Pamiatku na smrť Ježiša Krista na kríži si veriaci pripomínajú aj krížovou cestou. Jedna sa uskutočnila aj na sídlisku Vinbarg, kde sa v škaredom zimnom počasí zišli stovky veriacich, aby pri štrnástich zastaveniach zaspomínali na Ježišovo utrpenie. „Herci zachytili dôležité momenty, ktoré stáli za hlbšie zamyslenie. Postavy na krížovej ceste prechádzali bližšie k nám a podelili sa o svoj pohľad na túto udalosť. Bohatstvo ich vnútorného sveta pomohlo všetkým veriacim akoby prežiť, čo oni prežili. Účasť bola tak ako po minulé roky veľmi štedrá, a tak ako v závere zvýraznil otec Florián, vyjadrovala jednoduché ďakujem Bohu za to, čo pre nás urobil.  Mladí pripravili osobné zamyslenia, sami sa tak lepšie pripravili na krížovú cestu a všetkým účastníkom pomohli ju prežiť sústredenejšie. Maľované symboly len podčiarkli odohrávajúce sa tajomstvo božej lásky, otvorili myseľ na osobné dotvorenie zamyslenia každého jedného z nás, ktorí tiež prechádzame podobnými zastaveniami,“ prezradil pre stránku pobavi.sk Stanislav Hurbanič, salezián, kňaz.

(20:30, red, pobavi.sk, foto: pobavi.sk)

Diskusia
Pridať komentár