V Stropkove je pred ukončením viacero rozvojových projektov

416x
16. September 2020
Investície do školstva, športu i cestovného ruchu
Modernizácia mesta pokračuje 
 
Napriek krízovým opatreniam a s nimi súvisiacimi rozpočtovými obmedzeniami sú v Stropkove pred ukončením i spustením viaceré rozvojové projekty. Samospráva už začiatkom roka avizovala, že v tomto roku budú prioritou investície, ktoré sú hradené z mimorozpočtových zdrojov a eurofondov. Celkovo by tak v tomto roku mali preinvestovať zhruba 600 tisíc eur.
 
Nová vyhliadková veža a informačné centrum
 
Do konca septembra bude nad mestom dokončená trojpodlažná vyhliadková veža vybudovaná v rámci projektu poľsko-slovenskej spolupráce Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna – Stropkov. Súčasťou projektu je aj značený turistický chodník na poľskú hranicu, čiastočná rekonštrukcia priestorov chaty v prímestskej rekreačnej zóne Pod vlekom na informačné centrum a viacero kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré z dôvodu pandemickej situácie presunuli na budúci rok.
 
Informačné centrum s letnou terasou buduje mestský podnik Služba a samospráva v súčasnosti hľadá vhodný model jeho fungovania tak, aby bolo dostupné širokej verejnosti. Hotové by malo byť do konca októbra.
 
Rozvoj cestovného ruchu v meste podporí spoločná investícia mesta a rímskokatolíckej farnosti. Od júna realizujú rekonštrukciu kostolnej veže, najvyššej stavby v širokom okolí, ktorá bude sprístupnená verejnosti. Projekt financuje rímskokatolícka farnosť z dotácií od Úradu vlády a mesta Stropkov.
 
Nová cesta do priemyselného parku a „malý obchvat“
 
V rámci minuloročného výjazdového zasadnutia vládneho kabinetu získalo mesto 200-tisíc eur na vybudovanie dvoch nových miestnych komunikácií. V súčasnosti je vo výstavbe prístupová cesta do hnedého priemyselného parku, ktorá bude priamo napojená na cestu I/15.
 
Úplne novú komunikáciu, spojnicu ulíc Nový riadok a Ul. akad. Pavlova, začnú do konca septembra stavať v širšom centre. V lete sa rámci inštalácie podzemného optického vedenia na území Stropkova podarilo v spolupráci s telekomunikačným operátorom zrekonštruovať zhruba 300-metrový chodník na uliciach Chotčanská a Šarišská.
 
Z menších projektov plánujú do konca roka rozšíriť kamerový systém o ďalších osem kamier, pred oficiálnym spustením je aj bezplatné WiFi pripojenie v širšom centre mesta realizované v rámci výzvy WiFI4EU.
 
V modernizácii strojového parku i športovísk pokračuje v tomto roku mestský podnik Služba. Od septembra môže využívať novú vysokozdvižnú plošinu zakúpenú v rámci projektu pomoci menej rozvinutým okresom za 69-tisíc eur, nenávratná dotácia predstavovala 40-tisíc eur. Viac ako 35-tisíc stála rekonštrukcia tenisových kurtov, ktoré verejnosti odovzdali do užívania v auguste a v letných mesiacoch bola ukončená aj obnova priestorov futbalovej tribúny za vyše 28-tisíc. eur. Na tento účel získalo mesto 20-tisícovú dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu.
 
Pred ukončením je aj projekt, ktorého začiatky siahajú do roku 2017, a to modernizácia učební v ZŠ na Konštantínovej. V lete tam prebehla inštalácia nového nábytku a výpočtovej techniky a mesto by chcelo všetky investície uzavrieť do konca roka.
 
Krajské dotácie na cyklotrasu a ihriská
 
V lete boli Stropkovčania úspešní v rámci výziev Prešovského samosprávneho kraja. V najbližšom období tak môžu začať pracovať na projektovej dokumentácii 14-kilometrového cyklochodníka na trase Nižná Olšava – Stropkov – Duplín. Krajská samospráva podporí projekt 31-tisícovou dotáciou, zvyšných zhruba 19-tisíc uhradí mesto z vlastného rozpočtu. V rovnakej výzve bolo úspešné aj mesto Svidník, ktoré projekčne pripraví cyklochodník z Duplína do Svidníka. Z krajskej dotácie vybudujú v jeseni detské ihrisko v areáli materskej školy v časti Bokša a v rámci výzvy predsedu PSK bol podporený projekt vydania publikácie Stropkovská čítanka.
 
V oblasti športu podporil kraj aj rekonštrukciu ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ na Mlynskej. Spolu s rozšírením ihriska a kompletnou výmenou povrchu by mali celkové náklady presiahnuť 200-tisíc eur. Dotácia z PSK je vo výške 70-tisíc, ďalších 100-tisíc pokryje dotácia zo Slovenského futbalového zväzu, zvyšok doplatí mesto.
 
Rekonštrukcia ľadovej plochy bude meškať
 
Očakávanou akciou v tomto roku bola rekonštrukcia zimného štadióna za zhruba 350-tisíc eur, na ktorú získali dotáciu z vlády i Prešovského samosprávneho kraja. Začiatkom roka prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa, ktoré však bolo z dôvodu koronakrízy zrušené. Po vyhodnotení nanovo vyhláseného obstarávania podal v auguste jeden z neúspešných uchádzačov námietku na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorá je aktuálne posudzovaná a mesto čaká na definitívne rozhodnutie úradu.
(14:18, stropkov.sk) 
Diskusia
Pridať komentár