Aktuálne informácie pre verejnosť v súvislosti s koronavírusom v bardejovskej nemocnici

5723x
16. September 2020
Zmeny sa týkajú návštev, ale aj rýchlotestov
Pravidelná evidencia návštev 
 
Nemocnica od septembra rozširuje zoznam opatrení, ktoré súvisia s mimoriadnou situáciou spojenou s koronavírusom. Prinášame vám ich aktuálny prehľad.
 
1. Noví klienti do Zariadenia opatrovateľskej služby a Špecializovaného zariadenia budú prijatí jedine po vyplnení dotazníka a s negatívnym testom na COVID -19, nie starším ako 96 hodín, s negatívnou cestovateľskou anamnézou.
Platnosť od 13.07.2020
 
2. Oddelenie dlhodobo chorých Z externého prostredia (mimo prekladu v našej nemocnici) je možné prijať pacienta jedine s negatívnym testom na COVID -19, nie starším ako 96 hodín, alebo rýchlotestom.
Platnosť od 13.07.2020
 
3. Na všetkých ambulanciách nemocnice musia pacienti prejsť triážou:
  • povinnosť rúška u pacienta
  • vyplnenie dotazníka, zamerať sa na cestovateľskú anamnézu, pobyt v zahraničí
  • zmeranie teploty
  • dezinfekcia rúk.
Platnosť od 03.08.2020
 
4. Na všetky SVaLZ vyšetreniach (RDG oddelenie, vrátane USG, SVaLZ - rehabilitácia) ak príde pacient, ktorý bol odoslaný iným lekárom, ako zamestnancom nemocnice (odoslaný súkromným lekárom alebo zariadením), je nutné vykonať triáž na danom oddelení.
Platnosť od 03.08.2020
 
5. Na všetkých lôžkových oddeleniach pacient pred prijatím musí prejsť triážou: Povinnosť rúška, vyplnenie dotazníka – cielená cestovateľská anamnéza, zmeranie teploty, dezinfekcia rúk.
Platnosť od 13.07.2020
 
6. Detské oddelenie – pre doprovod rodiča z červeného okresu je potrebný rýchlotest. Ak ho rodič nemá, je možné vyšetrenie realizovať v nemocnici. Rodič si rýchlotest neplatí, ak sprevádza na hospitalizáciu dieťa do troch rokov veku, rodič dieťaťa staršieho ako 3 roky, si rýchlotest hradí sám.
Platnosť od 19.09.2020
 
7. Pred plánovaným operačným výkonom sa pacient musí preukázať negatívnym rýchlotestom. Platí pre všetky plánované operačné výkony, vrátane plastickej chirurgie a očné operácie. Ak pacient test nemá, urobí sa u nás, pacient si vyšetrenie hradí sám. V prípade akútnych operácií sa rýchlotest urobí pred operáciou, v tom prípade pacient vyšetrenie neplatí.
Platnosť od 21.09.2020
 
8. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Bardejove, platí od 23.9.2020 až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.
Platnosť od 23.09.2020
 
9. Od 23.9.2020 je až do odvolania zákaz vykonávať Sväté omše a Gréckokatolícke liturgie v kaplnke v pavilóne LDCH.
Platnosť od 23.09.2020
 
10. V Mobilnom odberovom mieste realizujú odbery následovne:
  • utorok 08:00 – 12:00
  • streda 08:00 – 12:00
  • štvrtok 08:00 – 12:00
Platnosť od 06.09.2020
 
11. Odbery na rýchlotesty pre samoplatcov sa od 17.8.2020 vykonávajú na Poliklinickom oddelení tuberkulózy a respiračných chorôb: utorok a štvrtok v čase 14:00 – 15:00 hod, na základe telefonického objednania. Tel.: 054/4788 474.
Platnosť od 12.08.2020
 
12. Rýchlotesty u pacientov na lôžkových oddeleniach, na základe ordinácie lekára a po nahlásení epidemiologickej sestre, sa vykonávajú po 14:00 hod.
Platnosť od 12.08.2020
 
13. Pred plánovaným bronchoskopickým vyšetrením sa vyžaduje test na COVID-19 (výter, úhrada ZP). Pred akútnym bronchoskopickým vyšetrením je potrebný rýchlotest – pacient nehradí. Pred gastroskopickým vyšetrením sa vyžaduje rýchlotest, nie starší ako 96 hodín. Ak ho pacient nemá, urobí sa v nemocnici. Pred akútnym výkonom pacient za test neplatí, pri plánovanom výkone si pacient rýchlotest hradí sám.
Platnosť od 24.09.2020
 
14. V celom areáli nemocnice (vo všetkých vnútorných aj vonkajších priestoroch) musia mať pacienti aj zamestnanci rúško.
Platnosť od 28.09.2020
 
15. Kňaz môže v nemocnici navštíviť iba pacienta v terminálnom štádiu, na nevyhnutnú dobu. Povinnosťou kňaza je rúško, dezinfekcia rúk, personál zaeviduje jeho prítomnosť na oddelení.
Platnosť od 24.09.2020
 
16. Počas zákazu návštev je prítomnosť otca (blízkej osoby) pri pôrode dovolená iba s negatívnym testom na COVID-19. Ak test nemá, urobí sa v nemocnici rýchlotest, ktorý si hradí sám. Dovolená iba jedna osoba pri jednej rodičke. Podmienkou je vyplnenie dotazníka, zmeranie teploty pred vstupom na oddelenie, rúško počas celej doby, dezinfekcia rúk. Pohyb iba v priestoroch podľa poučenia personálu, personál doprovod zaeviduje.
Platnosť od 24.09.2020
 
17. Počas zákazu návštev v nemocnici bude bufet v sobotu, nedeľu a sviatok zatvorený.
Platnosť od 24.09.2020
 
18. Na všetky lôžkové oddelenia nemocnice môže byť prijatý len pacient, aj z červeného okresu, jedine s negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 96 hodín.
Platnosť od 28.09.2020
(13:35, M. Petko, aktualizované: 28.9.2020, 13:48)
Diskusia
Pridať komentár