Prešov zrekonštruoval Dom Smútku v Nižnej Šebastovej

520x
21. September 2020
Dôstojné pietne miesto
Nový drevený podhľad a vybrúsené parkety
 
Mesto Prešov zrekonštruovalo Dom smútku v mestskej časti Nižná Šebastová. V tejto časti Prešova tak vzniklo dôstojnejšie a krajšie pietne miesto.
 
V rámci stavebných prác na Dome smútku v Nižnej Šebastovej boli odstránené poškodené časti omietok a kompletne sa obnovila fasáda. Drevené prvky na fasáde boli ošetrené novým náterom. Dom smútku má aj novú kvalitnejšiu strechu.
 
„Veľmi ma teší, že po Dome smútku na Šváboch sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať aj Dom smútku v Nižnej Šebastovej, aby sme vytvorili naozaj krajšie a dôstojnejšie miesto poslednej rozlúčky. Okrem rozsiahlej rekonštrukcie zatekajúcej strechy má aj nové moderné kúrenie, preto verím, že bude slúžiť obyvateľom tejto mestskej časti dlhé roky,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
 
Nezabudli ani na exteriér
 
Na streche pribudli nové klampiarske prvky a nový bleskozvod. Na hlavnom i bočnom vstupe boli vymenené dvere, vrátane okien, a rovnako aj interiérové dvere a svietidlá. Dom smútku má aj bezbariérový vstup. Okolo objektu bol zhotovený okapový chodník z premývaného kameňa pre odvod vody. Všetky strešné vpuste sa napojili na nové dažďové zvody zaústené do dažďovej kanalizácie. Nainštalované boli aj vsakovacie jamy pre dažďovú vodu.
 
Potrebné bolo opraviť aj strop, ktorý bol zatečený od strechy, a dom smútku aj nanovo vymaľovať. Vo vnútorných priestoroch Domu smútku bol zrealizovaný nový drevený podhľad, vybrúsili sa a nanovo nalakovali drevené parkety. Opravená bola aj uvoľnená kamenná dlažba.
 
Obnova ozvučenia 
 
V Dome smútku je aj nové kúrenie s infrapanelmi. Zaujímavosťou však je, že infrapanely sú v zázemí biele, no v sále sú veľmi nenápadné, pretože zvonka vyzerajú ako fotografie, ktoré dotvárajú interiér Domu smútku. Nové je aj ozvučenie a TV. Rekonštrukciu Domu smútku v Nižnej Šebastovej realizovala spoločnosť UNH spol. s r.o. Ľubotice. Celkové náklady na rekonštrukciu boli v objeme 143 164,80 € (vrátane DPH).
 
Dom smútku sa nachádza na konci mestskej časti Nižná Šebastová v smere na Vranov nad Topľou. Bol postavený v roku 1993. Po čiastkových opravách v roku 2010 a 2014 však stále dochádzalo k zatekaniu do jeho interiéru cez plochú strechu a okná. Z Domu smútku postupne opadávala aj omietka. Mesto Prešov sa preto rozhodlo pre jeho kompletnú rekonštrukciu.
(10:48, presov.sk)
Diskusia
Pridať komentár