Humenská základná škola získala financie, ktoré pomôžu zdravotne znevýhodneným žiakom

603x
22. September 2020
Stoličkový výťah pre Mareka
Pomáhali deti, rodičia i pedagógovia
 
Vďaka grantovému programu Vzdelávaním k integrácii a Nadácii Volkswagen Slovakia budú mať zdravotne znevýhodnení žiaci o čosi ľahší život. Pri prekonávaní bariér im pomôže stoličkový výťah, ktorý je určený pre imobilných žiakov.
 
V rámci programu mohli finančnú podporu získať len tri školské zariadenia na Slovensku. Jednou z tria úspešných bola humenská Základná škola Pugačevova.
 
Cesta k stoličkovému výťahu viedla cez viaceré charitatívne podujatia, ktoré škola zorganizovala. Dokázala spojiť mnoho ľudí, pomôcť sa rozhodli deti, učitelia, rodičia i priatelia školy. Inštalácia výťahu sa zrealizovala už v čase letných prázdnin.
 
„Podarilo sa nám získať finančné prostriedky vo výške 9 tisíc eur s podmienkou, že zorganizujeme charitatívne akcie. Prvou bol vianočný bazár. Som veľmi šťastná, že aj napriek ťažkému obdobiu, v ktorom teraz žijeme, sme mohli oficiálne spustiť stoličkový výťah. Najdôležitejšie je, že sme pomohli Marekovi," ozrejmila Pavlina Kurucová, riaditeľka ZŠ Pugačevova.
 
Gesciu nad projektom prevzal primátor mesta Miloš Meričko, ktorý spolu s riaditeľkou školy prestrihnutím pásky spustil používanie stoličkového výťahu.
 
„Veľmi oceňujem, že vedenie školy sa aktívne zapojilo do projektu. Som rád, že výťah Marekovi uľahčí štúdium. Všetkým žiakom i zamestnancom školy želám veľa úspechov," povedal primátor mesta Miloš Meričko.
 
V sprievodnom kultúrnom i náučnom programe, pod taktovkou šikovných moderátorov, sa predstavili nadaní žiaci spevom i hudbou. Prítomní sa zúčastnili na prehliadke malej galérie v priestoroch školy na tému srdce či zdravý životný štýl, ktorú školáci spoločne pripravili. Na záver primátor mesta pozdravil aj žiakov v triedach.
(8:42, humenne.sk) 
Diskusia
Pridať komentár