Vo Svidníku riešia krízovú situáciu po vytopení školy

503x
01. Október 2020
Prasknuté potrubie
Prebieha sušenie priestorov 
 
Riešení krízových situácii je v poslednom období dosť a vo Svidníku sa k tomu pridalo aj krízové riešenie vytopenej školy po prasknutom potrubí počas víkendu 26. – 27. september. V súčasnosti je prvý stupeň školy, spolu skoro 185 žiakov v náhradných priestoroch.
 
„Základná škola na ulici Komenského vo Svidníku má po havárii potrubia na toaletách vytopených 5 tried na prvom stupni, zborovňu, viacero kabinetov a kancelárií. Triedy z 3. a 4. ročníka - 90 žiakov je umiestnených do priestorov poskytnutých zriaďovateľom mestom Svidník v Dome kultúry. Prvý ročník zostal vo voľných priestoroch školy a jedna trieda druhého ročníka je umiestnená v priestoroch ZUŠ Svidník, ktorá je v blízkom susedstve,“ uviedla riaditeľka školy Helena Lacová.
 
Druhý stupeň na ZŠ je do pondelka 4. októbra 2020 na dištančnej forme vyučovania, aby sa priestory školy dali, čo do najlepšieho stavu.
 
Škola očakáva obhliadku zástupcami poisťovní, ktoré má zazmluvnené. Intenzívne prebieha sušenie priestorov a následne sa pristúpi k opravám stien, podláh a stropov. Práve k promptnému riešeniu výrazne dopomohol Hasičský zbor vo Svidníku a Dobrovoľní hasiči mesta Svidník.
 
Okamžitým zabezpečením techniky na sušenie zareagoval svidnícky podnikateľ a rodič z predmetnej školy a odvlhčovačmi Odbor krízového riadenia OÚ Svidník, VVS a.s. Svidník a Kaufland Slovensko. Práve spomínaná spoločnosť flexibilne reagovala aj s ponukou na zakúpenie nábytku a výpomoc pri financovaní opravy škôd. Nábytok vo vytopených triedach je značne poškodený, preto sa v rámci poistnej udalosti bude riešiť jeho výmena a pomoc zo strany OD je v tomto prípade mimoriadne cenená.
 
„Hneď po oznámení udalosti v pondelok ráno som sa s kolegami dostavila na obhliadku stavu školy a začali sme promptne riešiť prvé kroky. Škole sme poskytli náhradné priestory, pomoc zamestnancami na upratovanie, spolu komunikujeme poistnú udalosť, zabezpečili sme kontajner na stavebnú suť z opadanej omietky a nestále sme v kontakte pre určovanie ďalších krokov. Zároveň verejnosť ubezpečujeme, že dištančná forma vyučovania na druhom stupni prebieha len z dôvodu upratovania školy a nijako nesúvisí s existujúcim ochorením COVID – 19 na Slovensku,“ uzavrela primátorka Marcela Ivančová.
(18:00, svidnik.sk) 
Diskusia
Pridať komentár