V areáli Prešovskej univerzity vyrastá zaujímavá novinka

677x
05. Október 2020
Nielen pre študentov
 Práce na parku prebiehajú v západnej časti areálu univerzity
 
Prešovská univerzita prichádza s novinkou. V jej areáli začína vyrastať Didaktický park, ktorý má slúžiť ako doplnkový prvok výučby pre študentov, ale i pre návštevníkov školského exteriéru.
 
Jeho koncept má pripomínať list stromu, pričom jednotlivé chodníky (žily listu) budú vymedzovať jednotlivé regióny slovensko-poľského pohraničia. Ide o regióny Spiš, Šariš, Zemplín, Vojvodstvo Podkarpatské a Malopoľské.
 
Prvky v území sa odvíjajú aj od podrobnejšieho lokálneho členenia na cezhraničné mikroregióny – Pieniny, Dolinu Popradu, Nízke Beskydy a Poloniny.
 
Stavebné práce na parku prebiehajú v západnej časti areálu univerzity. Univerzita chce priestor upraviť architektonicky a využiť pri tom vegetačné prvky.
 
Didaktický park bude slúžiť aj ako verejný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta. V areáli pribudnú aj miesta s tromi typmi lavičiek, ktoré svojím rozsahom vytvoria malý amfiteáter. Na ilumináciu amfiteátrov bude použité solárne osvetlenie.
 
Novými sadovníckymi formami a zároveň rešpektovaním existujúcich najhodnotnejších drevín dôjde k zosúladeniu pôvodných podmienok a terajších požiadaviek na prítomnosť zelene. Park tak nadobudne ekologickejší rozmer.
 
Výstavba parku je financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu, so spoluúčasťou žiadateľa – Prešovskej univerzity. Práce na by mali byť ukončené do konca tohto roka.
(14:17, PU) 
Diskusia
Pridať komentár