Arthur E. Breisky získal významné ocenenie

54x
10. Apríl 2015

Významné ocenenie

Goradz1.jpg

A. Breisky preberá ocenenie (vpravo)  

 

Ceny svätého Gorazda prednedávnom pedagógom odovzdal minister školstva Juraj Draxler. Za mimoriadne úspechy pri pedagogickej práci ministerstvo udelilo 17 pedagógom Veľkú medailu sv. Gorazda, Malou medailou sv. Gorazda ocenilo 25 pedagógov a ďalším 24 pedagógom udelili ďakovný list. 

Draxler na udeľovaní cien prejavil vďačnosť za nasadenie, s ktorým sa pedagógovia žiakom venujú. „Vďaka Vám sa zo žiakov stávajú kvalitní ľudia. Prostredníctvom nich napreduje celá spoločnosť. Bez vzdelaných a dobrých ľudí by bola budúcnosť Slovenska otázna,“ povedal Draxler s tým, že povolanie pedagóga patrí k najnáročnejším a vyžaduje si celého človeka.

Minister zároveň uznal, že práca pedagóga často prináša aj pocity sklamania či nedocenenia. Súčasne však vie podľa neho dať táto práca pedagógovi aj veľa radosti, keď vidí zmysluplnosť svojho snaženia v podobe úspechov a dobrého rozvoja žiakov.

Arthur E. Breisky

absolvent Stanford University, zakladateľ súkromnej jazykovej školy Inštitút cudzích jazykov v Bardejove, americký lektor. 

Medaila sa udeľuje – pedagógom, iným osobám, občanom Slovenskej republiky, ako aj občanom iných štátnych príslušností, najmä zahraničným Slovákom, za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho i medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno školstvu Slovenskej republiky.

(10:08, red. foto: ICJ Bardejov)

Diskusia
Pridať komentár