Bardejovská nemocnica prináša v súvislosti s koronavírusom aktuálne informácie pre verejnosť

3868x
06. Október 2020
Predĺžený čas odberov, pozastavenie plánovaných operácií
Pozastavujú sa aj očné a plastické operácie
 
Prinášame vám aktualizovaný zoznam opatrení, ktoré platia v bardejovskej nemocnici.
 
1. Od 06.10.2020 sa mení pracovná doba v Hlavnom bufete od 07.00 do16. 00 hod. Počas zákazu návštev v nemocnici bude bufet v sobotu, nedeľu a sviatok zatvorený.
Platnosť od 06.10.2020
 
2. V Mobilnom odberovom mieste realizujú odbery následovne:
  • pondelok 08:00 – 13:30 hod.
  • utorok 08:00 – 13:30 hod.
  • streda 08:00 – 13:30 hod.
  • štvrtok 08.00 – 13.30 hod.
  • piatok 08:00 – 13:30 hod.
Platnosť od 06.10.2020
 
3. Dňom 06.10.2020 sa dočasne pozastavujú všetky plánované operácie (platí aj pre očné a plastické operácie). 
Platnosť od 06.10.2020
 
4. Dočasne sa pozastavujú všetky plánované hospitalizácie na všetkých lôžkových oddeleniach. Na Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie sa pozastavuje prijatie nových pacientov ako aj preklady z iných oddelení a zariadení.
Platnosť od 06.10.2020
 
5. Ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast, ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých , všetky špecializované ambulancie poskytujú zdravotnú starostlivosť naďalej. V prípade možnosti uprednostniť tel. kontakt s lekárom , využívať elektronický recept, v prípade potreby vyšetrenia na ambulancii dohodnúť s lekárom termín vyšetrenia vopred.
Platnosť od 06.10.2020
 
6. Noví klienti do Zariadenia opatrovateľskej služby a Špecializovaného zariadenia budú prijatí jedine po vyplnení dotazníka a s negatívnym testom na COVID -19, nie starším ako 96 hodín, s negatívnou cestovateľskou anamnézou.
Platnosť od 13.07.2020
 
7. Oddelenie dlhodobo chorých Z externého prostredia (mimo prekladu v našej nemocnici) je možné prijať pacienta jedine s negatívnym PCR testom na COVID -19, alebo rýchlotestom nie starším ako 96 hodín.
Platnosť od 13.07.2020
 
8. Na všetkých ambulanciách nemocnice musia pacienti prejsť triážou:
  • povinnosť rúška u pacienta
  • vyplnenie dotazníka, zamerať sa na cestovateľskú anamnézu, pobyt v zahraničí
  • zmeranie teploty
  • dezinfekcia rúk.
Platnosť od 03.08.2020
 
9. Na všetky SVaLZ vyšetreniach (RDG oddelenie, vrátane USG, SVaLZ - rehabilitácia) ak príde pacient, ktorý bol odoslaný iným lekárom, ako zamestnancom nemocnice (odoslaný súkromným lekárom alebo zariadením), je nutné vykonať triáž na danom oddelení.
Platnosť od 03.08.2020
 
10. Na všetkých lôžkových oddeleniach pacient pred prijatím musí prejsť triážou: Povinnosť rúška, vyplnenie dotazníka – cielená cestovateľská anamnéza, zmeranie teploty, dezinfekcia rúk.
Platnosť 13.07.2020
 
11. Detské oddelenie - pre doprovod rodiča z červeného okresu je potrebný rýchlotest. Ak ho rodič nemá, je možné vyšetrenie realizovať v nemocnici. Rodič si rýchlotest neplatí, ak sprevádza na hospitalizáciu dieťa do troch rokov veku, rodič dieťaťa staršieho ako 3 roky, si rýchlotest hradí sám.
Platnosť od 19.09.2020
 
12. Pred plánovaným bronchoskopickým vyšetrením sa vyžaduje test na COVID-19(výter, úhrada ZP) . Pred akútnym bronchoskopickým vyšetrením je potrebný rýchlotest - pacient nehradí. Pred gastroskopickým vyšetrením sa vyžaduje negatívny PCR tes na COVID-19, alebo rýchlotest, nie starší ako 96 hodín. Ak ho pacient nemá, urobí sa v nemocnici. Pred akútnym výkonom pacient za test neplatí, pri plánovanom výkone rýchlotest pacient hradí dám.
Platnosť od 24.09.2020
 
13. V celom areáli nemocnice, (vo všetkých vnútorných aj vonkajších priestoroch) musia mať pacienti aj zamestnanci rúško.
Platnosť od 28.09.2020
 
14. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Bardejove, platí od 23.9.2020 platí až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.
Platnosť od 23.09.2020
 
15. Počas zákazu návštev všetky osobné veci pre pacientov preberá personál oddelenia, na ktorom je pacient hospitalizovaný, výlučne v čase:14:00 - 16:00 v pracovný deň a 13:00 – 15:00 v sobotu, nedeľu, sviatok. Pacientovi je možné doniesť osobné a hygienické potreby, originálne balené tekutiny a potraviny, zakazuje sa preberať varená strava. Personál má právo pred prevzatím balíčka vizuálne skontrolovať jeho obsah Príkaz platí až do odvolania.
Platnosť od 02.10.2020
 
16. Od 23.9.2020 je až do odvolania zákaz vykonávať Sväté omše a Gréckokatolícke liturgie v kaplnke v pavilóne LDCH.
Platnosť od 23.09.2020
 
17. Kňaz môže v nemocnici navštíviť iba pacienta v terminálnom štádiu, na nevyhnutnú dobu. Povinnosťou u kňaza je rúško, dezinfekcia rúk, personál zaeviduje jeho prítomnosť na oddelení.
Platnosť od 24.09.2020
 
18. Počas zákazu návštev je prítomnosť otca (blízkej osoby) pri pôrode dovolená iba s negatívnym PCR testom na COVID -19, alebo rýchlotestom nie starším ako 96 hod. Ak test nemá, urobí sa v nemocnici rýchlotest, ktorý si hradí sám. Dovolená iba 1 osoba pri jednej rodičke. Podmienkou je vyplnenie dotazníka, zmeranie teploty pred vstupom na oddelenie, rúško počas celej doby, dezinfekcia rúk. Pohyb iba v priestoroch podľa poučenia personálu, personál doprovod zaeviduje.
 
19. Preklad pacienta z iného ZZ do našej nemocnice je možný jedine s negatívnym výsledkom PCR na COVID-19, nie starším ako 96 hodín.
Platnosť od 28.09.2020
 
20.Odbery na rýchlotesty pre samoplatcov sa od 17.8.2020 vykonávajú na Poliklinickom oddelení tuberkulózy a respiračných chorôb: utorok a štvrtok v čase 14:00 – 15:00 hod. a podľa potreby, na základe telefonického objednania. Tel.: 054/4788 474.
Platnosť od 12.08.2020
(15:42, M. Petko)
Diskusia
Pridať komentár