Podporte žiakov z Bardejova získať ocenenie Detský čin roka 2020

3190x
07. Október 2020
Podporte detský čin roka 
Žiaci každoročne organizujú charitatívne akcie 
 
Dovoľte mi predstaviť Vám jednu výnimočnú triedu....týmito slovami sa začínal môj list, ktorý som napísala do Občianskeho združenia Detský čin roka, aby som predstavila každoročnú snahu mojich žiakov a snáď dosiahla pre nich aj adekvátne ocenenie.
 
Naša snaha neostala bez povšimnutia, práve naopak. Príbeh žiakov 9.A zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove sa dostal medzi porotou ocenených päť najhodnotnejších dobrých skutkov. Je to nesmierne potešujúce a zároveň vypovedá o hodnote ich snahy pomáhať iným ľuďom. Veríme, že si nájdete chvíľku a spolu s rodičmi/deťmi si príbehy prečítate a zahlasujete aj za ten náš. Má totiž šancu získať ocenenie Detský čin roka 2020 v kategórii Dobrý nápad. Príbehy sú spolu s hlasovacím formulárom zverejnené na stránke Detský čin roka. Nuž teda, dovoľte mi predstaviť jednu výnimočnú triedu...
 
...9.A je trieda pätnástich žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj s vysokou mierou emocionálnej inteligencie. Keď boli štvrtákmi, pod vedením svojej triednej učiteľky Andrey Tribusovej. zorganizovali v priestoroch školy predaj vlastnoručne upečených koláčikov pre žiakov, rodičov a učiteľov, pod názvom Koláčiky pre SOS psíky. Finančným výťažkom pomohli opusteným zvieratkám v miestnom útulku. Keď som sa v piatom ročníku stala ich triednou ja, ich prvá otázka bola, či môžu aj naďalej pokračovať v zbierkach pre tých najzraniteľnejších. Odvtedy sa ich snaha stala tradíciou.
 
Žiaci ešte ako štvrtáci, keď pomohli OZ SOS psíky
 
Každoročne pred Vianocami organizujú charitatívne akcie, ktoré sa ale líšia od tradičných zbierok tým, že deti samy doma upečú rôzne koláče, medovníky a iné dobroty. V škole ich ponúkajú na predaj. Výťažok venujú na charitatívne účely. Týmto spôsobom už darovali spolu viac ako 1100 eur rôznym organizáciám, ktoré sa starajú o tých, ktorí to najviac potrebujú. Na začiatku pomohli opusteným psíkom z OZ SOS psíky – Bardejov. Ako piataci a šiestaci odovzdali vyzbieranú sumu mentálne postihnutým klientom z Domova sociálnych služieb v Bardejove. V siedmom ročníku svojou zbierkou obdarovali opustené deti z Detského domova v Prešove. Týmto deťom navyše vyzbierali a priniesli aj hry, knihy a hračky, z ktorých už oni vyrástli, ale ktoré ešte mohli poslúžiť a potešiť. Ostatnou vianočnou akciou a zbierkou napomohli opusteným matkám s deťmi v Centre pre obnovu rodiny v Prešove. Navyše peniažky, na prosbu centra, premenili na potraviny a pár dní pred Vianocami s potešením vlakom dopravili.
 
Tým najvzácnejším je však pre našich žiakov odovzdávanie daru. Niekedy viac ako úspech v škole naplní úprimné privítanie a nesmierna vďaka za to, že deti dokážu obetovať svoj čas a námahu, hoci im dnešná doba poskytuje úplné pohodlie. No moji ôsmaci vedia, že nie každý má v živote šťastie. Viem, že škola má v prvom rade vzdelávať, no v rovnakej miere má aj vychovávať, aby sme svet zanechali v dobrých rukách. A tým najlepším vedomím je fakt, že za sebou zanechávame mladých ľudí, ktorí v prvom rade nezabúdajú byť ČLOVEKOM.
(19:00, E. Baldovičová, triedna učiteľka)
Diskusia
Pridať komentár