Prešovčanov čaká nový systém parkovania

430x
09. Október 2020
S možnosťou bezhotovostnej platby
 Pripravujú aj technické vybavenie parkovísk 
 
Obyvateľov a návštevníkov mesta Prešov čakajú od nového roka historicky najväčšie zmeny v oblasti parkovania vozidiel. Prípravy na zavedenie nového systému parkovania v prvých dvoch zónach pokračujú na plné obrátky.
 
Mesto Prešov zavádza nové pravidlá týkajúce sa systému parkovania, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2021. Mesto sa nachádza v období príprav na zavedenie novej parkovacej politiky s cieľom urobiť poriadok na parkoviskách a zjednodušiť tak Prešovčanom život. Cieľom je ponúknuť obyvateľom moderný, účinný a efektívny systém statickej dopravy, ktorý bude dlhodobo spĺňať potreby a očakávania všetkých obyvateľov.
 
Súčasťou príprav je aj technické vybavenie parkovísk. Mesto Prešov v týchto dňoch podpísalo zmluvu na nákup 10 nových parkovacích automatov, ktoré do konca tohto roka pribudnú v zónach 1 a 2. Všetky budú napájané pomocou solárnych panelov. Parkovacie automaty dodá firma EEI s.r.o., ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania. Cena automatov je 56 280 eur s DPH. V tejto sume je zahrnuté aj osadenie parkovacích automatov a ich integrácia s novým informačným systémom parkovacej politiky.
 
Nové parkovacie automaty ponúknu vodičom možnosť hotovostnej aj bezhotovostnej platby. Okrem klasickej platby mincami budú totiž akceptovať aj bezkontaktnú platbu prostredníctvom platobnej karty. Parkovací lístok bude viazaný na evidenčné číslo vozidla (EČV), ktoré vodič zadá priamo na klávesnici automatu.
 
Začínajú v centre mesta
 
Regulované parkovanie v Prešove funguje už od roku 2008, kedy vznikla centrálna mestská zóna, ktorá existuje dodnes. Od januára 2021 ju nahradí Zóna č. 1, ktorú doplní aj úplne nová Zóna č. 2. Spoplatnené zóny budú ohraničené ulicami Levočská, Remscheidská, Okružná, Štefánikova, Jána Hollého a Šafárikova.
 
„Ulice v centre mesta sú spravidla najviac zaťažené parkovaním počas pracovného týždňa, kedy sem prichádzajú návštevníci zo všetkých častí mesta a zo širokého okolia. V čase špičky statickej dopravy však dopyt po parkovacích miestach značne presahuje kapacitné možnosti územia. Výhoda preto musí zostať na strane rezidentov,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
 
Zavedené budú samostatné parkovacie miesta pre rezidentov a samostatné pre návštevníkov. Pripravované zmeny zvýhodnia Prešovčanov, ktorí tu majú trvalý pobyt, oproti cezpoľným vodičom. Každý obyvateľ, ktorý býva v regulovanej zóne, získa parkovaciu kartu na prvé auto za 20 eur na rok.
 
Parkovacie karty s platnosťou od 1.1.2021 začnú vydávať už od decembra 2020. Vystaviť novú parkovaciu kartu však bude možné iba pri osobnej návšteve na mestskom úrade. Týmto spôsobom chceme zamedziť prípadným špekuláciám alebo podvodom. Následne bude možné predĺžiť platnosť karty aj na diaľku online.
(11:04, presov.sk)
Diskusia
Pridať komentár