VIDEO | Úvodná etapa opráv na Mokrolužskom moste je vo finále

1158x
10. Október 2020
Mokrolužský most v novej podobe
Pozrite si videoreportáž
 
Prvá časť rekonštrukcie Mokrolužského mosta je ukončená. Vykonané práce boli zamerané na statické zabezpečenie polovice mosta, izoláciu a položenie asfaltových vrstiev polovičného profilu mosta. Opravy prebehli podľa stanoveného harmonogramu, stavebné náklady na rekonštrukciu presiahli dvestotisíc eur.
 
„Momentálne sa montuje úplne nové zábradlie, súčasťou tohto projektu bolo aj nové verejné osvetlenie,“ uviedol vedúci referátu tlačového odboru a medzinárodných vzťahov MsÚ v Bardejove Štefan Hij.
 
Na moste bola takisto ukotvená aj nosná oceľová konštrukcia cyklolávky. V súčasnosti sa realizujú práce súvisiace s projektom „Cyklochodník Toplianska ulica Bardejov“.
 
„Nová cyklolávka by nám mala pomôcť k sfunkčneniu celej cyklotrasy od Mníchovského potoka až po ZŠ s MŠ Pod Vinbargom okolo Tople, pretože v nadväznosti na to bude pokračovať projekt výstavby cyklochodníka od ZŠ s MŠ Pod Vinbargom smerom v jednej vetve na Vinbarg, v druhej vetve k Lidlu,“ dodal Hij.
 
Realizované práce sú len malou časťou premyslených investičných aktivít. Samospráva sa bude usilovať o predkladanie ďalších projektov, ktoré prispejú k rozvoju Bardejova.
(18:10, red)
Diskusia
Pridať komentár