Projekt centrálneho mestského parku v Prešove opäť ožíva

619x
12. Október 2020
Dlhodobá priorita mesta
Takmer 31 hektárov plochy
 
Mesto Prešov pokračuje v odkupovaní pozemkov na okraji sídliska Sekčov, na ktorých má v budúcnosti vyrásť centrálny mestský park. Ďalšiu časť parciel v rámci prvej etapy chce radnica získať ešte v tomto roku.
 
Vybudovanie centrálneho mestského parku patrí k dlhodobým prioritám mesta Prešov. Lokalita v blízkosti sídliska Sekčov, kde má tento park vzniknúť, je súčasťou územného plánu mesta od roku 1995.
 
Záujem o jeho vytvorenie dali jasne najavo aj samotní Prešovčania prostredníctvom petície, pod ktorú sa v roku 2008 podpísalo 4415 obyvateľov. V tom istom roku bola spracovaná aj urbanistická štúdia centrálneho mestského parku z dielne architektonického ateliéru - MS architekti v Prahe.
 
Projekt sa však odvtedy nepodarilo naštartovať. Mesto Prešov po dlhom čase oživilo túto myšlienku a v roku 2019 odkúpilo časť pozemkov. V súčasnosti mesto vlastní parcely s rozlohou viac ako 17,5-tisíc m2. „Prešovčania si zaslúžia veľký a moderný park, ktorý v našom meste veľmi chýba. Malo by ísť o príjemné miesto na oddych a relax, kde sa budú stretávať ľudia zo všetkých častí mesta,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
 
Schválené financie
 
Plocha budúceho centrálneho mestského parku má rozlohu takmer 31 hektárov. Proces výkupu ďalšej časti pozemkov s výmerou viac ako 42-tisíc m2 pre I. etapu pokračuje v tomto roku. Cena bola stanovená na 35 eur za m2, čo pri uvedenej výmere predstavuje sumu takmer 1,5 milióna eur.
 
Mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí schválilo na tento účel 750-tisíc eur, za ktoré je možné kúpiť časť týchto pozemkov. Približne polovicu tejto čiastky mesto vyčlenilo z rezervného fondu, druhú polovicu tvoria vlastné zdroje mesta.
 
Vzhľadom na rozsah projektu centrálneho mestského parku sú prípravné práce časovo aj procesne veľmi náročné. Pokračovať v nich však má svoje opodstatnenie, nakoľko obnova prírody a takzvaný "Green Deal" (Zelená dohoda) bude ústredným prvkom plánu obnovy Európskej únie aj v pripravovanom programovom období.
 
Prioritné oblasti na podporu Zelené projekty budú patriť medzi prioritné oblasti podpory z úrovne EÚ aj v programovom období 2021 - 2027. Táto stratégia bude prioritou aj pre mesto Prešov, a preto je nevyhnutné naďalej aktívne pracovať na príprave projektu Centrálneho mestského parku, ktorý má v rámci nového programového obdobia reálny predpoklad na realizáciu.
 
Mesto Prešov v týchto dňoch pripravuje podklady pre spustenie procesu verejného obstarávania na dokumentáciu pre územné rozhodnutie „Centrálny mestský park Prešov.“ Dokumentácia bude komplexne riešiť vymedzené územie pre funkciu centra rekreácie, regenerácie a relaxácie obyvateľov mesta, ako aj nároky na dopravné a technické vybavenie územia podľa urbanistickej štúdie.
 
Realizácia stavby bude rozdelená do troch etáp. Každá z týchto etáp bude samostatne prevádzkovo funkčná a samostatne realizovateľná v závislosti od majetkovoprávneho usporiadania pozemkov a finančného krytia stavby.
 
Oddychová i športová zóna
 
Momentálne prebieha príprava súvisiaca s verejným obstaraním projektanta na projekt centrálneho mestského parku, pričom zmluva s verejným obstarávateľom je už uzatvorená a pripravujú sa podmienky na výber uchádzača. Verejným obstarávateľom je spoločnosť Lasachi, s.r.o. Prešov.
 
Predpokladaná hodnota zákazky je 200 000 eur, ktorá je krytá rozpočtom aj obsahom plánu investičnej výstavby. V súťažných podmienkach je zadefinovaný obsah projektu, ktorý sa ešte dopracováva.
 
Park by mal obsahovať oddychovú zónu, ale aj športové, rekreačné, prípadne výchovno-vzdelávacie možnosti aktivít, čím by tento priestor nadobudol nadregionálny význam s možnosťou využitia nie len pre obyvateľov sídliska Sekčov a ostatných Prešovčanov, ale aj ľudí z blízkeho okolia.
 
Park má byť zameraný aj na budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, vrátane adaptácie urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a elimináciu hluku s dôrazom na maximálne možné zachovanie pôvodnej vegetácie.
(13:28, presov.sk) 
Diskusia
Pridať komentár