Mobilné odberové miesto vo Svidníku so zmenou

805x
13. Október 2020
Nájdete ho mimo areálu nemocnice
Označená unimobunka 
 
Od septembra 2020 došlo k zmene polohy odberového miesta COVID-19 vo Svidníku. Mobilné odberové miesto bolo presunuté mimo areál nemocnice.
 
Pred vstupom do areálu nemocnice Svidník, pred rampami, musia občania odbočiť vpravo k označenej unimobunke. Na odberné miesto odporúčajú dopravu vlastným autom a len osoby, ktoré budú testované.
 
Ak nie ste vodič, je potrebné, aby osoba, ktorá vás vezie, rovnako ako vy, mala rúško. Vhodné je, aby spolujazdec sedel na zadnom pravom sedadle a mal aspoň sčasti otvorené okno. Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, samozrejme za dodržania hygienických opatrení – nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu.
 
Ak sa necítite dobre a máte podozrenie že ide o príznaky COVID 19, je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi zdravotný stav a určí ďalší postup.
 
Vchody do nemocnice
 
Svidnícka nemocnica z dôvodu bezpečnosti pacientov aj personálu sprístupnila od októbra 2020 dva vchody do nemocnice, ktoré sú kontrolované, a to:
  • hlavný vstup do nemocnice (pohotovostný vstup), otvorený 24/7
  • vchod pri fyziatricko-rehabilitačnom pracovisku, otvorený každý pracovný deň od 6.00 do 18.00 hodiny.
Na týchto miestach pacienti prechádzajú cez vstupný filter:
  • bez ochrannej tvárovej masky, resp. šatky nie je možný vstup do budovy nemocnice,
  • každému pacientovi je zmeraná telesná teplota,
  • pacient si pri vstupe dezinfikuje ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom,
  • na vstupe sú umiestnené stojany s kontrolnými otázkami pre pacientov, ktoré sa týkajú možných príznakov ochorenia COVID-19. Ak má pacient niektorý z príznakov, teda odpovedal aspoň jedenkrát kladne, má povinnosť upozorniť na to pracovníka nemocnice pri vstupe, ktorý ho informuje o ďalšom postupe,
  • nemocnica žiada pacientov, aby medzi sebou dodržiavali dvojmetrové odstupy (to platí aj pre lavičky v čakárňach, ktoré budú za týmto účelom označené samolepkou).
Nemocnica ďakuje pacientom za súčinnosť a rešpektovanie hygienických a bezpečnostných opatrení.
(9:40, svidnik.sk) 
Diskusia
Pridať komentár