Prešovská MHD prechádza každý deň kompletnou dezinfekciou

715x
13. Október 2020
Potreba hygienicky nezávadného prostredia
 hĺbkové ošetrenie špeciálnym roztokom 
 
Vo vozidlách MHD v Prešove sa každý deň odvezú tisícky cestujúcich. V čase šírenia ochorenia COVID-19 je preto jednou z prvoradých úloh Dopravného podniku mesta Prešov zabezpečiť, aby verejnosť cestovala v čistom, no predovšetkým v hygienicky nezávadnom prostredí.
 
Prešovské vozidlá MHD patria už dlhodobo k najčistejším prostriedkom verejnej dopravy na Slovensku. Vzhľadom k mimoriadnej situácii sa kladie zvýšený dôraz na hygienu a čistotu aj pri každodennej údržbe vozidiel. Všetky autobusy a trolejbusy vracajúce sa z denných a nočných liniek prechádzajú od 1. októbra 2020 okrem štandardného čistenia aj každodennou dôkladnou dezinfekciou. 
 
Interiérové prvky ako madlá, sedadlá, označovače a dopytové tlačidlá dverí ošetrujeme dezinfekčnými prípravkami s vysokou účinnosťou proti baktériám a kvapôčkovým vírusom.
 
Komplexná dezinfekcia priestoru a hlavne čalúnených častí sedadiel je hĺbkovo ošetrená tlakovým rozprášením špeciálneho dezinfekčného roztoku.
 
V čase prvej vlny šírenia koronavírusu, teda od 6. marca 2020 do 9. júla 2020 prechádzali vozidlá každodennou dezinfekciou, ktorá bola vykonaná ihneď po návrate vozidla z linky do vozovne.
 
V letných mesiacoch, teda v čase prepravovania nižšieho počtu cestujúcich a pomalšieho šírenia pandémie sa vozidlá podrobili tejto procedúre každý druhý deň. Doteraz prešlo dezinfekciou zhruba 5500 autobusov a 2700 trolejbusov.
 
Na tento účel boli vynaložené finančné prostriedky v objeme približne 31 000 €. V čase nárastu prípadov ochorenia COVID-19, v druhej vlne šírenia pandémie, podnik pristúpil znova k režimu každodennej dezinfekcie ako tomu bolo na jar. V prvoradom záujme je, aby sa cestujúci, ale aj vodiči a ostatní pracovníci cítili vo vozidle bezpečne a komfortne.
(10:41, presov.sk) 
Diskusia
Pridať komentár