VIDEO | Prvá etapa revitalizácie bardejovských sídlisk je úspešne ukončená

1864x
13. Október 2020
Krajšie lokality pre obyvateľov mesta
Pozrite si videoreportáž 
 
Aj napriek tomu, že situácia spojená s koronavírusom priniesla viaceré obmedzenia, bardejovskej samospráve sa úspešne darí plniť ciele, ktoré si stanovila pri zveľaďovaní mesta. Uplynulé dni priniesli ukončenie rekonštrukcie medziblokových priestorov na sídlisku Vinbarg a na sídlisku Obrancov mieru. Obyvatelia sa tak môžu tešiť z nových oddychových plôch či detských ihrísk.
 
„Tieto dva projekty boli financované z mimorozpočtových zdrojov, to znamená, že sme boli úspešní pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Každý z týchto projektov má hodnotu 800 – tisíc eur,“ uviedol Štefan Hij – vedúci referátu tlačového odboru a medzinárodných vzťahov MsÚ v Bardejove.
 
Revitalizácia sídlisk bola zameraná v prvom rade na vodozádržné opatrenia. Na sídliskách pribudli špeciálne chodníky aj dažďové záhrady vytvorené zo stromov určené na zachytávanie vody.
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
„Mesto sa správa aj v prípade týchto dvoch projektov maximálne ekologicky a proenvironmentálne. To znamená, že tie chodníky boli realizované z vodopriepustných vrstiev,“ doplnil Hij.
 
Sídlisku Vinbarg dominuje nová pešia zóna, lezecká stena, okrasné i ovocné kríky. Na sídlisku Obrancov mieru je zase dominantná fontána s podsvietením. V súvislosti s revitalizáciou spomínaných priestorov plánuje samospráva aj druhú etapu, ktorá prispeje k budovaniu krajších mestských lokalít. Prvú časť rekonštrukcie si obyvatelia pochvaľujú.
 
V ankete sme sa opýtali Bardejovčanov, čo si o týchto revitalizáciách myslia:
 
„Celková úprava okolia prispeje ku skvalitneniu života na sídlisku.“
 
„Tak ja tu nebývam, ale je to podľa mňa veľmi pekné a oddychové miesto.“
(18:13, red, foto: Dexorix Production Studio
Diskusia
Pridať komentár