Majerský poslal otvorený list starostovi Rokycian

1899x
14. Október 2020
Majerský poslal otvorený list starostovi Rokycian
Milan Majerský 
 
V otvorenom liste žiada predseda PSK starostu obce Rokycany, aby nebránil v prevádzke miestnej základnej školy. Rovnaké stanovisko má aj ministerstvo školstva.
 
Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský reaguje na patovú situáciu, ktorá vznikla v obci Rokycany (okres Prešov). Starostovi obce Milošovi Jašovi zaslal otvorený list, v ktorom ho žiada, aby žiakom Základnej školy v Rokycanoch pomohol zabezpečiť právo na vzdelanie.
 
„Mám za to, že keď nájdeme učiteľov ochotných venovať sa reálnemu posunu ďalších generácií detí z rómskych marginalizovaných komunít, je potrebné im podať pomocnú ruku, a nie obmedzovať ich pracovný výkon. Žiadam Vás, aby ste nebránili prevádzke ZŠ v Rokycanoch a umožnili žiakom rozvíjať ich schopnosti a absolvovať vzdelávanie kontinuálne,“ uvádza v otvorenom liste Majerský s tým, že výchova a vzdelávanie sú podľa neho dôležitou cestou pre zaradenie marginalizovaných skupín obyvateľstva do majoritnej spoločnosti.
 
Listom apeluje na situáciu, ktorá nastala v obci po tom, keď riaditeľka základnej školy otvorila na druhom stupni piaty ročník, za čo ju následne starosta odvolal z funkcie.
 
Miestne deti tak aktuálne dochádzajú do školy do neďalekého Bajerova. Na vyriešenie problematickej situácie v obci Rokycany vyzvalo starostu aj ministerstvo školstva.
 
V liste ho žiada, aby rešpektoval stanovisko ministerstva, z ktorého vyplýva, že od školského roka 2020/2021 sa počítalo na škole aj so žiakmi v piatom ročníku.
 
Zároveň apeluje na starostu, aby výchovno-vzdelávací proces prebiehal bezproblémovo a plynulo v záujme všetkých strán.
(9:21, L. Heilová)
Diskusia
Pridať komentár