Zomrel Štefan Eller, bývalý poslanec mestského zastupiteľstva v Bardejove

4056x
30. Október 2020
Smutná správa
 
S hlbokým zármutkom prijala samospráva Bardejova smutnú správu o odchode do večnosti pána Ing. Štefana Ellera. Človeka, ktorý sa v posledných rokoch mimoriadne angažoval najmä v Jednote dôchodcov Slovenska (JDS), ale aj v orgánoch samosprávy ako bývalý poslanec mestského zastupiteľstva.
 
Ing. Štefan Eller bol človek, ktorého si budeme všetci pamätať ako človeka oddaného mestu, ako výrazného a významného propagátora seniorského hnutia nielen v Bardejove, ale na celom Slovensku.
 
Bol podpredsedom Okresnej organizácie JDS v Bardejove, kde sa mimoriadne zaslúžil o nárast členskej základne, podieľal sa na organizovaní podujatí v meste, v okrese, v kraji, ba dokonca aj pri organizovaní celoslovenských podujatí, ako boli Športové hry seniorov. Bol členom Predsedníctva KO JDS v Prešove a predsedom Revíznej komisie Ústredia JDS v Bratislave.
 
Budeme si ho pamätať ako človeka a kolegu veselej mysle a neutíchajúcej energie, ako osobnosť, na ktorú bolo vždy spoľahnutie. Jeho organizačné schopnosti, empatia, zodpovednosť a ľudskosť, zapálenosť pre správnu vec boli hodnoty, vďaka ktorým bol obľúbený nielen medzi seniormi, ale získaval si srdcia všetkých, ktorí s ním prichádzali do kontaktu.
 
Jeho osobnosť bude chýbať samospráve, bude chýbať Jednote dôchodcov Slovenska, bude chýbať všetkým, ktorí ho poznali a mali radi.
 
Pozostalým samospráva Bardejova vyslovuje úprimnú sústrasť: strata Ing. Štefana Ellera bolí a bude bolieť ešte dlho... Česť jeho pamiatke!
(10:51, Š. Hij)
Diskusia
Pridať komentár