VIDEO | Jedz, modli sa a vzdelávaj

958x
09. November 2020
 Bardejovská humanistická škola 
Pozrite si videoreportáž
 
Nielen chlieb a hry, ale aj poriadne vzdelanie. Na tomto princípe trvali v kráľovskom meste už počas stredoveku, v ktorom sa Bardejov vyšvihol na tie najvyššie priečky v oblasti hospodárstva, kultúry, vedy aj školstva.
 
Na takzvané zlaté obdobie nadviazala aj mestská škola, ktorej rektorom bol sám Leonard Stöckel.
 
Dobré chýry o bardejovskej humanistickej škole sa šírili rýchlo, v 16. storočí ju navštevovali študenti zo severných častí Uhorska. Podľa nej boli dokonca vypracované školské poriadky aj pre iné školy v Uhorsku.
 
Súčasná budova so slnečnými hodinami a maľbou Madony s dieťaťom ani zďaleka nie sú jedinou vecou, ktorá po nej ostala. V štafete kvalitného vzdelávania dnes pokračuje jej gymnaziálny nasledovník.
(14:58, red) 
Diskusia
Pridať komentár