Na Hotelovej akadémií sa uskutočnil workshop finančnej gramotnosti

5x
23. Apríl 2015

Tretí ročník workshopu finančnej gramotnosti

IMG_4999.JPG

Súťažiaci pri vypracúvaní finančného plánu

 

Hotelová akadémia Jána Andraščíka zorganizovala už 3. ročník workshopu finančnej gramotnosti pre žiakov základných škôl. Konkrétne je určený pre deviatakov. Tento rok prijalo pozvanie 12 základných škôl.

Prečo práve téma finančnej gramotnosti?  Pretože štatistiky týkajúce sa finančnej gramotnosti na Slovensku sú alarmujúce. Priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov je 62,5 %. To znamená, že mnoho ľudí nie je dostatočne schopných  robiť kvalifikované finančné rozhodnutia, a to veľmi negatívne zasahuje do života každého človeka.

Hotelová akadémia J. Andraščíka je odborná škola a svojich študentov vzdeláva aj v oblasti finančnej gramotnosti. Z uvedených  dôvodov sme sa rozhodli zaujímavou formou začať výchovu a vzdelávanie už u žiakov základných škôl jednak prostredníctvom slova odborníkov, jednak  prostredníctvom študentov stredoškolákov.  Aj dnešným workshopom chceme prispieť  k skvalitňovaniu  finančného  vzdelávania mladých ľudí, na ktorých stojí budúcnosť našej krajiny. Základom je, aby sme vychovávali mladých ľudí, ktorí nebudú ľahko ovplyvniteľní, naopak budú zodpovedne riadiť svoje osobné financie.

Deviatakov  s témami financií jednoduchou formou oboznámili pracovníci Všeobecnej úverovej banky a Tatrabanky. Vysvetlili im rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou, učili ich správne zaobchádzať s platobnou kartou, ako si zakladať účet v banke, aký význam má v živote človeka poistenie. Svoje finančné vedomosti si deviataci neskôr overovali hravou formou v podobe rozprávok a doplňovačiek.

Potom nasledovala súťaž medzi jednotlivými základnými školami. Trojčlenný kolektív z každej školy vypracoval rodinný plán na základe pripravenej prípadovej štúdie v stanovenom čase. Pri vypracovaní plánu mohli využívať pomoc „finančných poradcov“, ktorými boli študenti  študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a obchodné a informačné služby so zameraním na medzinárodné obchodné vzťahy.

Najúspešnejšou základnou školou  bola Základná škola Hertník, na druhom mieste skončili žiaci zo Základnej školy Kurima a na treťom mieste zo Základnej školy Zborov. Musíme však konštatovať, že úspešní boli všetci, pretože každý žiak pracoval svedomito, s nadšením a zápalom pre vyriešenie stanovenej úlohy. My organizátori veríme, že sme žiakov – deviatakov  presvedčili, že sa oplatí viac sporiť, ako len  míňať a žiť na dlh.

(17:00,  R.  Akbariová, foto: P. Mattová)

Diskusia
Pridať komentár