Čierna mláka trochu inak

1531x
22. November 2020
Výborná myšlienka od OZ Dobrá MyšLienka
Na náučný chodník pribudli nové tabule 
 
Občianske združenie Dobrá MyšLienka existuje od roku 2008. Od svojho vzniku členovia občianskeho združenia zrealizovali viacero dobrovoľníckych projektov zameraných na zlepšenie podmienok pre aktívne trávenie voľného času v prírode.
 
Tak tomu bolo aj v týchto ostatných mesiacoch, kedy realizovali projekt pod názvom „Čierna mláka trochu inak 2 (dva)“. Projekt bol podporený Komunitnou nadáciou Bardejov, príspevkom na materiál a dopravu v grantovom programe Čistý Bardejov. Projekt bol zameraný na ďalšie dotvorenie Lesníckeho náučného chodníka Čierna mláka v Bardejovských Kúpeľoch.
 
Nápadov je mnoho 
 
Podobný projekt realizovali členovia občianskeho združenia aj v roku 2019. Nápadov však bolo viacero a tak v tomto roku pribudli na náučnom chodníku ďalšie dve stanovištia.
 
Prvé stanovište je zamerané na čerpanie energie z prírody. Venuje sa objímaniu stromov a čerpaniu energie z nich. V teréne boli osadené tri nové informačné tabule. Prvá tabuľa podáva návštevníkom základné informácie o tejto téme. Druhá tabuľa sa venuje vplyvu jednotlivých druhov listnatých drevín a tretia tabuľa vplyvu ihličnatých drevín pri objímaní stromov.
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
Dané tabule sú umiestnené pri najmohutnejších a najstarších stromoch na náučnom chodníku. Jedná sa o mohutný buk, jedľu a javor horský. Každý z týchto stromov má obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou viac ako tri metre.
 
K týmto stromom okrem informačných tabúľ pribudli aj navigačné smerovky a jednoduché lesné lavičky. Druhým stanovišťom ktoré na chodníku pribudlo je drevený lesný kalendár. Ten na priereze kmeňa sto ročného duba znázorňuje na jednotlivých letokruhoch významné historické udalosti Slovenska i ľudstva. Pred nepriazňou počasia je tento „kalendár“ prekrytý strieškou.
 
Na realizácii projektu sa podieľali členovia Občianskeho združenia Dobrá MyšLienka a ich priatelia v spolupráci so správcom chodníka z Lesov Slovenskej republiky, Odštepný závod Prešov.
(18:59. OZ Dobrá MyšLienka)
Diskusia
Pridať komentár