OZ nevyAUTuj AUTistu pomohlo zriadiť terapeutickú miestnosť

778x
23. November 2020
Snoezelen
Pozrite si, ako to v miestnosti vyzerá
 
Občianske združenie nevyAUTuj AUTistu pomohlo zariadiť terapeutickú miestnosť na Základnej škole na Vinbargu. Jedná sa o miestnosť Snoezelen.
 
Snoezelen – je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, pre osoby s demenciou a pre chronicky chorých pacientov.
 
Je využívaný v mnohých zariadeniach ako sú špeciálne materské a základné školy, integračné centrá, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, denné stacionáre, hospice a iné.
 
S metódou Snoezelen pracujú odborníci z rôznych profesií, najmä liečební a špeciálni pedagógovia, psychológovia a psychoterapeuti, zdravotní rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti a vychovávatelia.
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
Na ZŠ Vinbarg sa zriadila pre špeciálne triedy pre deti s autizmom. Zakladateľky OZ nevyAUTuj AUTistu sa chcú veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí si našli čas a našli v sebe pocit spolupatričnosti a venovali združeniu 2% z dane. Takisto všetkým, ktorí prispeli ľubovoľnou čiastkou, a poukázali ju na číslo účtu združenia.
 
„Všetkým veľmi pekne ďakujeme za všetky deti, ktoré aj vďaka Vám môžu plnohodnotne využívať terapeutickú miestnosť a mať možnosť sa viac v škole sústrediť na učenie a posúvať sa tak viac na úroveň, ktorú si pedagógovia a rodičia detí tak prajú. Zároveň Vás chceme požiadať o ďalšiu podporu, aby takéto miestnosti mohli vznikať vo viacerých školách v okrese Bardejov. Vopred ďakujeme,“ poďakovali zakladateľky OZ nevyAUTuj AUTistu.
 
Môžete darovať 2% z dane
 
Dary je možné posielať na číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 1953 9794
 
Viac informácií o združení môžete nájsť v podcastoch nevyAUTuj AUTistu, ktoré nájdete na youtube kanáli, alebo na všetkých platformách, kde sa dajú podcasty nájsť. Takisto ich nájdete na www.nevyautujautistu.sk, facebook: nevyAUTuj AUTistu, instagram: nevyautuj_autistu.
(15:00, OZ nevyAUTuj AUTistu)
Diskusia
Pridať komentár