Bardejovské terasy ako alternatíva tradičných vianočných trhov

1053x
04. December 2020
Za dodržania všetkých opatrení
Krízový štáb s novými aktualizáciami 
 
4. decembra sa formou videokonferencie na svojom rokovaní opäť zišiel Mestský krízový štáb (MsKŠ) v Bardejove. Po obsiahlej rozprave k jednotlivým aktuálnym záležitostiam, ktoré sa týkajú samosprávy v súvislosti s pandemickou situáciou a jej vývojom prijal niekoľko záverov.
 
Keďže štát refundoval samospráve náklady vzniknuté so zabezpečením troch vĺn testovania (v prípade Bardejova pilotného, prvej a druhej vlny), samospráva už v najbližších hodinách zabezpečí zaplatenie súm za tovary a služby spojené s testovaním, t.z. faktúry za nákupy dezinfekčných prostriedkov, výplaty asistentov a ďalšie oprávnené náklady.
 
Mesto nebude brániť otvoreniu terás podnikov, ktoré prevádzkujú napr. reštauračné a pohostinské služby, aby si vytvorili podmienky pre realizáciu „vianočných trhov". Zabezpečenie všetkých protiepidemiologických a bezpečnostných opatrení, ako aj opatrení štátnych orgánov a inštitúcií však leží na pleciach samotných prevádzkovateľov týchto služieb, nie na pleciach samosprávy. Tá rešpektuje všetky nateraz platné nariadenia, opatrenia a obmedzenia.
 
Situácia v seniorských zariadeniach
 
Krízový štáb s potešením akceptoval informáciu o počtoch infikovaných v zariadeniach pre seniorov (ZpS), ktorých je samospráva Bardejova zriaďovateľom. S potešením preto, lebo v ZpS na Toplianskej ulici neevidujeme žiadneho pozitívneho klienta, resp. zamestnanca, v ZpS na Wolkerovej ulici je aktuálne pozitívne testovaný jeden zamestnanec a traja klienti.
 
Ak bude tento pozitívny trend pokračovať aj v budúcich dňoch (a nie je dôvod sa domnievať, že tomu tak nebude), samospráva ako ich zriaďovateľ bude uvažovať o kladnom vybavení žiadostí niektorých klientov, ktorí by radi vianočné sviatky strávili v kruhu rodiny. Samozrejme, za dodržania všetkých prísnych opatrení, vrátane uplatnenia karantény pri návrate klienta do zariadenia a následného testovania. Úvahy sa týkali aj vytvorenia špeciálnej miestnosti v týchto zariadeniach, kde by sa klienti (v prípade záujmu) mohli aspoň na nevyhnutný čas stretnúť so svojou rodinou. Definitívne rozhodnutie prijme MsKŠ v najbližších dňoch.
 
V prípade našich seniorov (ale nielen v ich prípade) odznela jasná definícia cieľa, ktorý si samospráva kladie pre najbližšie obdobie: je ním maximálne umožnenie intenzívneho prežitia nadchádzajúcich vianočných sviatkov, pričom so zreteľom na dodržanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.
 
MsKŠ sa s najväčšou pravdepodobnosťou ešte niekoľkokrát stretne do vianočných sviatkov, aby operatívne reagoval na meniace sa podmienky v súvislosti s ochorením COVID-19.
(12:58, Š. Hij -  vedúci referátu tlačového a medzinárodných vzťahov MsÚ Bardejov)
 
 
Diskusia
Pridať komentár