Zväz obchodu žiada prehodnotiť nákupné hodiny pre seniorov a požaduje otvoriť všetky predajne

1434x
22. Február 2021
Do prvej línie patria aj predavačky v obchodoch
Predavači sú vystavení riziku na dennom poriadku 
 
Otváracie hodiny v obchodoch pre seniorov by sa podľa prezidenta Zväzu obchodu Slovenskej republiky Martina Katriaka mali zrušiť, pretože sú málo využívané. Zväz zároveň vyzval príslušné orgány k tomu, aby otvorili všetky predajne – či už potravinárske, ako aj nepotravinárske. Samozrejmosťou by bolo dodržiavanie prísnych hygienických podmienok, napríklad 15 štvorcových metrov plochy na zákazníka. 
 
Zväz obchodu SR takisto žiada zaradiť pracovníkov, ktorí pracujú v obchodných prevádzkach, do prednostnej kategórie pre očkovanie na ochorenie COVID-19. Títo pracovníci sú tiež vystavení riziku na dennej báze, prichádzajú do priameho styku zo zákazníkmi.
 
Do kritickej kategórie patria aj predavačky, predavači, pokladníci či ďalší pracovníci v predajniach. Ide najmä o pracovníkov, ktorí sú v potravinách, drogériách či lekárňach, ktoré môžu byť otvorené po celý čas koronakrízy. Zväz obchodu SR už dlhšie upozorňuje na to, že títo pracovníci sa takisto nachádzajú v prvej línií. Podľa predstaviteľov Zväzu obchodu SR už teraz existujú predajne, ktoré musia byť zatvorené alebo hrozí, že v blízkej budúcnosti budú musieť zatvoriť. Pandemická situácia sa nezlepšuje, v menších sídlach a na vidieku by tak mohli nastať výpadky v zásobovaní obyvateľstva nevyhnutným tovarom.
 
Nákupné časy pre seniorov sú málo využívané 
 
Zväz obchodu už viackrát riešil aj otázku nákupných hodín v obchodoch, ktoré sú vyhradené pre seniorov. Orgánom štátnej správy adresujú výhrady ku konkrétnym časom. Vyhradený čas od 9:00 – 11:00 hodiny podľa nich nie je šťastným riešením, pretože seniori nakupujú skôr v skorších ranných hodinách. Z hľadiska prevádzok obchodov a ich návštevnosti by bolo prijateľnejšie, keby čas určený pre nákupy seniorov bol stanovený medzi 7:30 – 9:00.
 
ZO SR sa domnieva, že ak za stanovených prísnych hygienických podmienok môžu byť otvorené predajne s potravinami, drogériou, lekárne a najnovšie aj obchody so záhradníckymi potrebami, tak za tých istých podmienok by mohli byť otvorené aj obchody s nepotravinárskym tovarom, ktorý je často životne nevyhnutný v záujme bezproblémového chodu firiem aj domácností.
(12:52, red, ZO SR)
 
Cyril Šatánek
22.02.2021 13:40
Hodiny pre seniorov
Vyhradené hodiny pre seniorov je úplna blbosť,pretože obchody su prázdne ostatní nie seniori by si mohli nakupiť skôr.
Pridať komentár