VIDEO | Stanovisko k prezentovanej architektonickej štúdii Námestia času v Bardejove

2301x
26. Február 2021
Táto zmena bude skôr negatívna ako pozitívna  
Pozrite si videoreportáž
 
Stanovisko k prezentovanej architektonickej štúdii Námestia času v Bardejove 23.2.2021 bol na sociálnej sieti Facebook v rámci oficiálnej stránky mesta Bardejov prezentovaný zámer vybudovania Námestia času, o ktorom zástupcovia mesta vo svojom vyjadrení píšu, že „v prípade svojej realizácie výrazným spôsobom zmení lokalitu medzi športovou halou a suburbiom, resp. Pamätníkom holokaustu.“ S týmto vyjadrením sa dá súhlasiť. Bohužiaľ, táto zmena bude skôr negatívna ako pozitívna.   
 
Vzhľadom na to, že jedným z cieľov Cechu Architektov Bardejova je pozitívne vplývať na zdravý, udržateľný a kvalitný územný a urbanisticko-architektonický rozvoj mesta Bardejov, dávame k predostretému zámeru nasledujúce stanovisko. 
 
POZRITE SI VIZUALIZÁCIU, KTORÚ PREDSTAVILO MESTO BARDEJOV:
 
- Prezentovaná architektonická štúdia námestia nespĺňa súčasné nároky na dobré riešenia verejných priestorov a nezohľadňuje prebiehajúce klimatické zmeny a trendy zelenej a ekologickej architektúry v tak významnej polohe mesta.
 
- Predstavené riešenie, obsahujúce vysoký podiel dláždených, asfaltových a betónových plôch a povrchov bez dostatku zelene a vodozádržných opatrení, prispeje k zvýšenému prehrievaniu verejných priestorov a výrazne zhorší mikroklímu v priestore pred Pamätníkom holokaustu a objektom Športovej haly.
 
- Farebné riešenie športovej haly vytvára zbytočne pompézny akcent a neprimerane konkuruje priľahlej kultúrnej pamiatke židovského suburbia, tvoriaceho súčasť zápisu mesta do svetového dedičstva UNESCO.
 
- Navrhnutý oporný múr pri objekte športovej haly vytvára zbytočné neprirodzené bariéry v danom území. 
 
- Oceňujeme návrh náznakovej rekonštrukcie Mlynského náhonu a mlynu, ktorý sa historicky nachádzal v tejto oblasti. Táto myšlienka si však vyžaduje väčšiu pozornosť a kvalitnejšie stvárnenie v návrhu.
 
- Hodnotíme výrazne negatívne to, že táto štúdia (respektíve jej zámer) nebol občanom ani odbornej verejnosti predložený s úmyslom verejnej diskusie. Tento proces diskusie s občanmi (ktorá nie je zameniteľná s diskusiou na sociálnych sieťach) prináša, napriek väčšej časovej náročnosti, skvalitnenie návrhu a potencionálne väčšiu akceptáciu finálneho návrhu občanmi.
 
- Mesto vytrvalo ignoruje výzvy odbornej verejnosti, ako aj niektorých zástupcov občanov v mestskom zastupiteľstve, k vypisovaniu verejných architektonických súťaží na riešenie významných priestorov v meste. Ochudobňuje tak občanov o možnosť hľadania najvhodnejších riešení tou najefektívnejšou formou.
 
- Sme zásadne proti tomu, aby sa pretváranie významných lokalít v meste Bardejov, naďalej riešilo bez architektonických súťaží. Architektonická súťaž vytvára priestor pre zdravú konkurenciu, má potenciál ponúknuť množstvo alternatívnych riešení a zároveň predstavuje odborné sito posudzovania prekladaných návrhov.
 
S úctou, Váš Cech architektov Bardejova
Podpísaní členovia: Miloslav Olejár, Miroslav Lakata, Viktor Guth, Branislav Bojčík, Rudo Hudák, Peter Demčko, Adam Dzamba, Alena Petejová, Marek Polák, Jakub Lenart, Tatiana Pituchová. 
(17:51, Cech architektov Bardejova)  
Vlado
28.02.2021 08:38
Reakcia
Treba dokončiť stavbu storočia (poštu)a ľuďom bývanie ,nie vyhadzovať peniaze na parky.Nezvysovat dane , lavička ich nezaplatí.Kto park bude udržiavať?architekti?alebo bude všade taký bordel ako doteraz.
Pridať komentár