E. Gmitter a Ľ. Trudič vychovávajú budúce futbalové hviezdy

2994x
16. Marec 2021
Ľ. Trudič: Každý tréner by bol určite za to, aby sa tréningový proces znova rozbehol
Emil Gmitter 
 
Emil Gmitter a Ľuboš Trudič toho majú veľa spoločného. Obaja sú futbaloví tréneri a predovšetkým nadšenci, ochotní venovať tomuto športu každú voľnú chvíľu. Sú ľuďmi, ktorí majú obrovský podiel na futbalovom dianí vo svojich kluboch. E. Gmitter v piatoligovej Kurime, Ľ. Trudič v, o súťaž vyššie hrajúcom, Gerlachove.
 
A čo je dôležité. Obaja pôsobia aj pri mládežníckych kategóriách. Kurima je súčasťou CFT, Gerlachov má vlastnú futbalovú školu. Oba kluby ponúkajú (ponúkali) športové vyžitie, kvalitnú futbalovú prípravu, aktívne a účelné využitie voľného času deťom zo širokého okolia. Opýtali sme sa ich, ako vnímajú súčasnú situáciu.
 
Ako vnímate súčasný stav v amatérskom a mládežníckom futbale?
 
Ľ. Trudič: „Pandémia Covid19 je obrovskou záťažou a skúškou pre celú spoločnosť. Každý deň sa stretávame s nepopulárnymi opatreniami, ktoré ovplyvňujú naše životy. To, čo sa deje v samotnej spoločnosti je prenesené aj do športovej sféry. Podľa môjho názoru je súčasný amatérsky a mládežnícky futbal vo veľmi kritickej situácii. Za posledné štyri mesiace sa prerušil a úplne zakázal tréningový proces všetkých amatérskych a mládežníckych mužstiev.
 
Funkcionári, tréneri a samotní hráči sú dlhodobo v neistote a aj napriek všetkým snahám o reštart tréningového procesu a návrat na ihriská v akejkoľvek forme, sa to nedarí splniť, pretože opatrenia vlády sa postupne stále pritvrdzujú. My v FK Gerlachov sa snažíme aspoň mužstvo mužov udržiavať v individuálnom tréningovom procese, avšak celá individuálna príprava je zameraná iba na udržiavanie hráčov v kondičnej pripravenosti. V takejto príprave je vôbec ťažko motivovať hráčov, pretože nevidia štartovaciu čiaru, kedy by sa mohli znova vrátiť na ihrisko.
 
Naše mládežnícke mužstvá sú úplne bez organizovaného tréningového procesu, čo značne narúša naše ciele, či už v rozvoji herných činností jednotlivca v kategórii do U13 alebo aj napredovanie a finalizácia prípravy hráčov v U19 pri prechode do dospelej kategórie. Som presvedčený, že každý jeden amatérsky klub ťažko hľadá motiváciu v tejto situácii a verím, že v mnohých kluboch sa snažia funkcionári a tréneri využiť tento čas aj na zlepšenie infraštruktúry klubov, na komunikáciu so sponzormi alebo aj na samotné samo vzdelávanie trénerov.“
 
E. Gmitter: „Súčasný stav bude mať hlavne v mládežníckych kategóriách veľmi ťažký dopad. Vynechať tak dlhý čas bez tréningu to nenahradia ani hocijaké formy individuálnych tréningov. Mladých futbalistov to určite veľmi poznamená. Chlapci a dievčatá každým rokom prechádzajú špecifickým vývojom a tu vznikne obrovská diera, ktorú bude možné len veľmi ťažko zaplniť. Amatérsky futbal sa určite ako - tak pozviecha. Určite to však zanechá negatívnu stopu.“
 
Za akých podmienok by sa, podľa Vás, mohli amatéri a mládež vrátiť na ihriská?
 
Ľ. Trudič: „Každý tréner by bol určite za to, aby sa tréningový proces znova rozbehol. Samozrejme nikto z nás situáciu ohľadom Covid19 nezľahčuje, avšak je potrebné taktiež brať ohľad aj na samotnú fyzickú a mentálnu stránku najmä v mládežníckych kategóriách. Dospelí hráči a hráčky chodia do práce a majú spoločenský kontakt cez pracovné povinnosti, avšak naša mládež je zavretá v domácnostiach, žijúca posledné mesiace v online sfére. Ja som jednoznačne za to, aby sa futbal na ihriská vrátil a začína tomu priať aj počasie.
 
 
Samozrejme pri reštarte tréningového procesu je potrebné brať ohľad na opatrenia a pandemickú situáciu v jednotlivých okresoch. Určite by som začal tréningom v skupinách po 6 hráčov, bez prezliekania v šatniach a sprchovania po tréningoch. Tréning vykonávať na vonkajších ihriskách, kde vzduch stále cirkuluje. V tréningovom procese by participovali iba hráči, ktorí neprejavujú žiadne symptómy objavujúce sa pri Covid19. Dospelí hráči a hráčky by mali potvrdenie o negatívnom teste, ktorý aj tak potrebujú pre pracovné povinnosti. Pred a po tréningu dezinfekcia rúk hráčov a tréningového materiálu.
 
Vedenia prehľadu hráčov na tréningovom procese. Podmienky na tréningový proces v exteriéry sú určite priaznivejšie ako nakupovanie v reťazcoch, alebo aj samotná účasť ľudí na plošnom testovaní, kde sami vidíme značné zhromažďovanie obyvateľstva na malom priestore. Prajem nám všetkým, aby sa situácia v spoločnosti zlepšila a verím, že po Veľkej noci už budeme môcť vybehnúť na ihriská.“
 
E. Gmitter: „Vláda by mala pochopiť, že zatvárať doma zdravých a mladých ľudí, nie je riešenie. Určite je možné nájsť spôsob, ale to hlavne musia otvoriť školy. Nemyslím, že sú potrebné nejaké tvrdé opatrenia. Vidíme, že pandémia pokračuje stále, napriek testovaniu, takže určite by stačilo dodržiavať základné opatrenia.“
(18:32, P. Cingel)
Diskusia
Pridať komentár