Služba útechy. Píše Vilo Riško, SDB

1617x
02. Apríl 2021
Toto sme tu ešte nemali II
 
S takýmto názvom som začínal môj úvodník presne pred rokom, pred Veľkou nocou 2020. A naivne som si myslel, že sa nám už nič horšie nemôže stať.
 
S hrôzou som však zistil, akú slabú mám fantáziu! Bokom žarty, už je to únavné. A to pre všetkých...
 
Vymýšľame si síce nové zábavky, aktivity a snahy, ale môžeme len konštatovať, že na skoro každého z nás doľahla pandemická únava a nervozita.
 
Je to proste dlho a vytvára to nepokoj. V rodinách, v školách aj na pracoviskách.
 
Sme až extrémne precitlivení a „strašne múdri“! A hlavne už niekedy nikoho nepotrebujeme ani vidieť...
 
Pomoc núdznym
 
Lenže je aj dosť isté, že niekto potrebuje nás. A našu pomoc tiež. Preto sa nepoddávajme a inšpirujme sa z ďalekého východu.
 
V mnohých katolíckych komunitách v Bangladéši choroba neznamená deprimujúce dni v opustenosti a samote.
 
Je to aj čas viery, ktorá sa dá zdieľať s bratmi a sestrami. S týmto cieľom vo viacerých diecézach zaviedli tzv. službu útechy.
 
Vybraní členovia farského spoločenstva informujú na konci sv. omše ostatných členov o zdravotnom stave chorých, aby im títo priniesli útechu a prípadne zabezpečili najpotrebnejšie veci a urobili nákup.
 
 
Totižto, na konci každej omše takto poverený človek informuje prítomných o stave jednotlivých chorých. Vyzve prítomných k modlitbe a organizuje návštevu s prípadnou pomocou. Jedná sa o pomoc pre chorých, starých alebo postihnutých ľudí.
 
Tak sa pre mnohých nedeľné popoludnie alebo začiatok týždňa stáva vhodným časom navštíviť týchto núdznych ľudí.
 
Aj v ťažkých časoch
 
A to je, myslím, dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, Bardejov a aj pre nás osobne. Keďže sa nám kvôli lockdownu nepodarilo zorganizovať pôstne Saleziánske Kilo, tak sa tá ponuka na pomoc preniesla do osobnej a rodinnej úrovne.
 
Chcem sa srdečne poďakovať tým, ktorí veľkodušne zareagovali a s láskou k Ježišovi nenápadne pomohli svojim núdznym bratom a sestrám. Vážim si to.
 
Vidí to určite aj Pán Boh a On sa veru vo veľkodušnosti a požehnaní zahanbiť nedá. No a je to tiež výzva pre nás ostatných, hľadajme možnosť ako pomáhať v tejto náročnej dobe. Vyprosujem vám všetkým požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky 2021 – Christosvoskrese!
(12:55, Vilo Riško SDB)
Diskusia
Pridať komentár