Prešovský kraj vlani zaznamenal najvyšší prirodzený prírastok i najväčšie sťahovanie obyvateľstva

734x
16. Apríl 2021
Počet zomretých prevýšil novorodencov až v piatich z ôsmich regiónov
Vývoj na regionálnej úrovni sa rôznil
 
Najvyšší celkový úbytok populácie v roku 2020 zaznamenal podľa Štatistického úradu SR Nitriansky kraj, najviac obyvateľov pribudlo Bratislavskému kraju. Po zohľadnení sťahovania vlani zaznamenali celkový úbytok obyvateľstva v polovici slovenských krajov.
 
Ako uvádza Štatistický úrad Slovenskej republiky, hoci sa počet obyvateľov Slovenska v roku 2020 celkovo mierne zvýšil o takmer 2-tisíc ľudí na 5,46 milióna osôb, krajina po 17 rokoch zaznamenala prirodzený úbytok obyvateľstva. Znamená to, že počet zomretých prevýšil počet živonarodených o takmer 2,5 tisíc osôb.
 
Celkový prírastok zachraňovala len vonkajšia migrácia, keď sa do krajiny prisťahovalo viac ľudí zo zahraničia, ako sa z nej vysťahovalo. Nárast celkového počtu obyvateľov SR v roku 2020 sa podarilo dosiahnuť len vďaka migračnému prírastku. Vývoj na regionálnej úrovni sa však rôznil. Vyplýva to z najnovších demografických dát zverejnených Štatistickým úradom SR.
 
Prirodzený úbytok až v piatich krajoch SR
 
Zvýšený počet úmrtí v roku 2020, v prvom roku pandémie COVID-19, ovplyvnil na Slovensku aj situáciu počtu obyvateľov v regiónoch. V rámci vyššej úmrtnosti nad pôrodnosťou sa do záporných čísel dostalo až päť z ôsmich krajov Slovenska. Najvyšší prirodzený úbytok obyvateľov v absolútnych číslach či v prepočte na stotisíc obyvateľov mali vlani Nitriansky, Trenčiansky a Banskobystrický kraj, v ktorých sa počet obyvateľov znížil vplyvom vyššej úmrtnosti nad pôrodnosťou o 1 500 až 2 500 obyvateľov.
 
„V týchto troch regiónoch bola aj najvyššia miera úmrtnosti a najnižší počet pôrodov na 100-tisíc obyvateľov. Súčasne úbytok obyvateľstva v rámci vyššej úmrtnosti zaznamenali aj Trnavský a Žilinský región,“ vysvetľuje Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.
 
 
Naopak, prirodzený prírastok vplyvom vyššej pôrodnosti nad úmrtnosťou zaznamenali tri kraje - Bratislavský, Prešovský a Košický kraj. Počet narodených detí bol na ich území vyšší ako počet zomretých aj v roku poznačenom zvýšenou úmrtnosťou a pandémiou COVID-19.
 
Najvyšší prirodzený prírastok dosiahol Bratislavský kraj - 265 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Tento región mal aj najvyššiu intenzitu pôrodnosti s 8,3 tisíca živonarodenými deťmi.
 
Západnej časti Slovenska zvyšujú počet obyvateľov prisťahovaní
 
Po započítaní vplyvu migrácie k dátam o prirodzenom prírastku prišlo minulý rok na Slovensku k celkovému úbytku obyvateľstva spolu v štyroch z ôsmich krajov SR. „Vývoj v krajoch okrem pôrodnosti, úmrtnosti či zahraničnej migrácie ovplyvňuje aj vnútorná migrácia, teda sťahovanie medzi krajmi. Napríklad výraznejšie sťahovanie do regiónov, kde je vyššia životná úroveň spôsobená väčšími pracovnými príležitosťami,“ vysvetľuje Zuzana Podmanická.
 
Početne aj relatívne (pomerovo) najväčší celkový úbytok obyvateľov zaznamenal vlani Nitriansky kraj (o 2 798 osôb), čo predstavuje 420 osôb na 100-tisíc obyvateľov. V tomto kraji sa totiž okrem prevažujúcej úmrtnosti nad pôrodnosťou zaznamenáva už niekoľko rokov aj úbytok obyvateľstva sťahovaním do iných regiónov Slovenska.
 
 
Podobné trendy, ktoré posilnili celkový úbytok obyvateľstva, sa prejavili aj v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji, kde celkový úbytok prekročil 330 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Štvrtým regiónom, ale len s miernym úbytkom obyvateľov, je Žilinský kraj. Minulý rok v ňom zaznamenali prirodzený úbytok aj úbytok sťahovaním.
 
Sťahovanie z východu
 
Naopak, najväčší celkový prírastok mal Bratislavský kraj, počet obyvateľov sa v ňom medziročne zvýšil až o 7,4 tisíca ľudí, čo znamená 1 104 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Okrem prevažujúcej pôrodnosti, ktorá prekonala aj úmrtnosť zvýšenú koronavírusom, je to región s najsilnejším prírastkom prisťahovaných z iných krajov SR.
 
Vyššia miera migrácie a prisťahovaní nakoniec viedli k celkovému miernemu rastu počtu obyvateľov aj v Trnavskom kraji, ktorý bol po porovnaní počtu úmrtí a narodených v mínusových hodnotách.
 
Zaujímavý vývoj bol v Prešovskom kraji, ktorý mal vlani najvyšší prirodzený prírastok obyvateľstva, teda najvýraznejšiu prevahu narodených nad zomretými, súčasne však zaznamenal najvyšší odliv obyvateľov sťahovaných z kraja.
 
Preto sa celkový prírastok jeho obyvateľov v porovnaní s predošlými rokmi výrazne znížil. Mierny nárast počtu obyvateľov zaznamenal aj Košický kraj. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
(13:18, Štatistický úrad SR) 
 
Diskusia
Pridať komentár