Asistované sčítanie začalo aj v Bardejove, sčítajú vás na viacerých miestach

1028x
03. Máj 2021
 Do 13. júna
 
Asistované sčítanie obyvateľov odštartovalo aj v Bardejove. Od dnešného dňa sa môžete sčítať až na piatich kontaktných miestach.
 
Tento druh sčítania sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, termín bol určený rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021. Sčítať sa môžete buď na kontaktnom mieste, alebo s pomocou mobilného asistenta.
 
Asistované sčítanie je určené najmä pre digitálne vylúčených obyvateľov, teda tých, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli od 15. februára do konca marca sčítať sami prostredníctvom elektronického formulára. Patria sem napríklad ľudia bez internetu, seniori či marginalizované rómske skupiny.
 
Služby asistovaného sčítania zabezpečí každá obec a mesto. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Kontaktné miesta sa nebudú viazať na trvalý pobyt občana, môže ich navštíviť ktokoľvek a kdekoľvek.
 
Kde všade prebieha asistované sčítanie v Bardejove a okolí?
 
1. Kino Žriedlo
3504
086 31 Bardejov
 
2. Denné centrum Dlhá Lúka
Dlhá 2188
085 01 Bardejov
 
3. Denné centrum BNV
M. Vileca 34
085 01 Bardejov
 
4. Komunitné centrum Poštárka
Poštárka 4233/112A
085 01 Bardejov
 
5. Kultúrne a turistické centrum - Poľsko-slovenský dom
Radničné námestie 24
085 01 Bardejov
 
A si chcete sčítacieho komisára objednať domov, kontaktujte: +421 54 486 2112.
(10:51, red, KTC Bardejov) 
Diskusia
Pridať komentár