VIDEO | ZŠ na Komenského ulici poskytuje kvalitné vzdelávanie a vychováva generáciu perspektívnych športovcov

1440x
03. Máj 2021
Škola s dlhoročnými skúsenosťami 
Pozrite si videoreportáž 
 
Viac ako 40 ročná tradícia a kvalitné zázemie pre osobnostný rozvoj. Základná škola na Komenského ulici v Bardejove sa počas rokov vypracovala na lídra v oblasti vzdelávania, ale aj záujmovej činnosti. Veľkú pozornosť venuje žiakom so špeciálnymi potrebami i žiakom s intelektuálnym nadaním.
 
„Do tried pre žiakov s intelektuálnym nadaním sú deti zaradené na základe vyšetrenia alebo odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Ak nie je minimálne 8 detí, tak takáto trieda nemôže byť otvorená, ak ich je menej, tak sú integrovaní v bežnej triede, kde je im venovaná špeciálna starostlivosť,“ uviedol riaditeľ školy Ján Mika.
 
Škola dlhodobo podporuje a vychováva aj mladé talenty. Každý rok otvára športové triedy, o ktoré je vždy veľký záujem.
 
Úspech na medzinárodnom poli 
 
„Okrem tohto tartanového povrchu máme dve telocvične. Chceme ešte vytvoriť takú menšiu z dvoch tried pre prvý stupeň na gymnastické cvičenia. Žiaci športových tried sa pravidelne zúčastňujú rôznych sústredení a súťaží, nielen v rámci kraja a Slovenska, ale reprezentujú toto mesto a štát na rôznych medzinárodných podujatiach, či už je to Bielorusko, Poľsko, Česko, Maďarsko,“ opísal Mika.
 
 
Okrem investície do vzdelávania škola skvalitňuje materiálno-technické vybavenie. Vo všetkých triedach v súčasnosti nájdete najmodernejšiu digitálnu zobrazovaciu techniku.
 
Otvorení inováciám 
 
„Cez projekty sme zrealizovali rekonštrukciu všetkých odborných učební, to znamená chémia, biológia, fyzika. Okrem toho máme plne vybavené počítačové učebne. Všetky triedy sú vybavené novým školským nábytkom,“ dodal riaditeľ školy.
 
Potrebné opravy sa v škole vykonávajú priebežne po konzultáciách so zriaďovateľom. Najbližšie by chceli zatepliť budovu a zrealizovať kompletnú výmenu okien.
(14:40, red) 
Diskusia
Pridať komentár