Oslava darcovstva a filantropie vygenerovala 3 600 eur na podporu projektov aktívnych Bardejovčanov

1645x
06. September 2021
18. benefičný večer Komunitnej nadácie Bardejov
Ocenení individuálni darcovia (vľavo)
 
Benefičné večery Komunitnej nadácie Bardejov sa za jej takmer 19 ročnú históriu stali najväčšou spoločenskou aktivitou nadácie počas roka.
 
Od roku 2004 sa postupne stali aj významnou filantropickou aktivitou v regióne, zameranou na rozvoj miestneho darcovstva a zároveň príležitosťou poďakovania významným darcom a podporovateľom komunitnej nadácie.
 
Ten tohtoročný bol v poradí osemnásty a uskutočnil sa v piatok, 3. septembra na terase reštaurácie Šport centrum na Kutuzovovej ulici.
 
Päťdesiat prítomných hostí – významných darcov a podporovateľov Komunitnej nadácie Bardejov sa medzi hudobnými vstupmi v podaní hudobnej skupiny The Cardinals oboznámilo s dosiahnutými výsledkami komunitnej nadácie v roku 2020, ktoré predstavil prítomným moderátor večera – Svetozár Šomšák z Košíc.
 
Na akcii vládla príjemná atmosféra 
 
O komunitnej nadácii a dôležitých udalostiach počas jej pôsobenia v meste a regióne informovali prítomných predseda správnej rady Vladimír Savčinský a správca nadácie Jozef Jarina.
 
Tá v minulom roku podporila 22 projektov predložených aktívnymi Bardejovčanmi v celkovej hodnote udelených grantov 13 463 eur. Od jej vzniku v decembri 2002 podporila 591 projektov v celkovej sume grantov 276 168 eur.
 
Za minuloročnú podporu komunitnej nadácie si z rúk Jozefa Jarinu a Vladimíra Savčinského prevzali ocenenie „Významný darca KNBJ za rok 2020“ v kategórii individuálnych darcov Mária Vaňková a Vladimír Savčinský. Neprítomnému Miroslavovi Matysovi odovzdá zástupca nadácie ocenenie dodatočne. V kategórii právnických osôb boli ocenení Mesto Bardejov, spoločnosti ACS Biomasa, s.r.o., Bardfarm, s.r.o. a Bardterm, s.r.o.
 
Vyvrcholením slávnostného večera bola tradičná dražba umeleckých predmetov žiakov ZUŠ Michala Vileca, Súkromnej ZUŠ Pod Vinbargom i klientov Integračného zariadenia Kor – gym v Hertníku riadená moderátorom Večera.
 
Do dražby prispeli svojím profesionálnym umením aj miestni umelci – už tradične Mikuláš Lovacký, Pavol Tarasovič, Ján Šoltés, Martin Grega, Jakub Lenárt a amatérski maliari Vladimír Dušenka, Beáta Hirt a Viera Jarinová. Novými darcami v podobe vlastných umeleckých diel sa stali Vlasta Droblenková a Ľubomír Ševčík.
 
Atmosféra Benefičného večera 
 
Dražili sa aj keramické diela klientov Integračného zariadenia Kor-gym z Hertníka – Rudka Kotlárika a Igora Suchaniča. Prítomní hostia benefičného večera „vydražili“ spolu štedrú sumu 3 600 eur. Získané finančné prostriedky nadácia použije na podporu projektov predložených v dvoch grantových programoch komunitnej nadácie: Klub darcov a Deti a mládež. Reklamným partnerom benefičného večera bola firma MILAN HERSTEK, s.r.o.
(10:22, J. Jarina)
Diskusia
Pridať komentár