S prípravou návštevy pápeža Františka v Prešove pomáha i kraj

1135x
14. September 2021
Na starosti majú dopravnú logistiku
Oficiálny program v Prešove začne o 10:00 hodine
 
Oficiálny program v Prešove začne o 10:30  Pápežská návšteva na Slovensku je udalosťou mimoriadneho významu. Do jej príprav v metropole Šariša sa zapojil aj Prešovský samosprávny kraj. Na technické i organizačné zabezpečenie pritom krajská samospráva predbežne vyčlenila sumu 100-tisíc eur, ďalšími 50-tisícmi prispel štát. 
 
Prešovský samosprávny kraj už niekoľko týždňov pred očakávanou návštevou pápeža Františka spolu s mestom Prešov poskytuje súčinnosť hlavnému koordinátorovi príprav návštevy v krajskom meste - Gréckokatolíckemu Arcibiskupstvu Prešov.  „Návšteva Svätého Otca je pre Slovensko i pre náš región výnimočná udalosť a zároveň mimoriadna pocta. Podriadili sa tomu náročné prípravy, ktoré sa museli zvládnuť v pomerne krátkom čase navyše pri stále meniacich sa podmienkach a protipandemickým opatreniam,“ povedal v tejto súvislosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
 
Ako ďalej špecifikoval, kraj participuje predovšetkým pri dopravnej logistike a príprave záchytných parkovacích plôch pre osobné automobily a autobusy, a to najmä na stavbe diaľnice D1, ktorá tvorí juhozápadný obchvat, vo Veľkom Šariši a v logistickom centre pri Malom Šariši.
 
 
 
Desiatky autobusov
 
Veľká časť povinností súvisí so zabezpečením kyvadlovej dopravy, ktorá bude premávať od vytvorených parkovísk až na Ul. 17.novembra, v pešej dostupnosti k miestu konania sv. liturgie pri Mestskej športovej hale. Trasu bude obsluhovať približne 30 autobusov, ktoré budú pútnikom k dispozícii permanentne počas celého dňa pre dopravu do i z Prešova. 
 
Kraj vypomáha tiež pri výrobe a prenájme dopravného značenia, osvetlenia a hradí i ďalšie režijné náklady súvisiace so zabezpečením poriadkovej či odťahovej služby.  Vyčlenené finančné prostriedky sú rovnako použité na propagáciu podujatia, vizualizáciu, spomienkové predmety a prezentačné materiály pre účastníkov, dobrovoľníkov, ale i významných hostí, ktorí sa zúčastňujú liturgickej slávnosti. Jednou z mnohých úloh je aj spolupráca pri zabezpečení pitného režimu pre návštevníkov a ďalších materiálno-technických pomôcok potrebných pri samotnom priebehu podujatia. 
 
„Oceňujem spoluprácu hlavných organizátorov a ústretovosť viacerých partnerov. Verím, že spoločne prispejeme k úspešnému zvládnutiu tohto veľkého stretnutia s hlavou katolíckej cirkvi, ktorá dlho zostane nielen v spomienkach, ale predovšetkým v našich srdciach,“ uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský. Samostatnou sprievodnou aktivitou kraja je prezentačný stánok PSK umiestnený v blízkosti areálu konania liturgickej slávnosti. Pútnici v ňom nájdu všetky potrebné informácie o úspešnom projekte kraja Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorý prepája najznámejšie pútnické miesta v regióne a propaguje duchovný turizmus.
(8:21, D. Jeleňová, foto: mesto Prešov)
 
Diskusia
Pridať komentár